Hvordan kan jeg bidrage til et godt samarbejde med skolen om mit barn?

Her i artiklen får du konkrete idéer og værktøjer til, hvordan du kan hjælpe skolen med at skabe et godt samarbejde om dit eget barn og de børnefællesskaber, barnet er en del af.

Når du som forælder og skolen skal opbygge et konstruktivt samarbejde om din barn og dets klassekammerater, kan det være en stor hjælp at huske på:

  • At børn er en del af mange forskellige fællesskaber og sammenhænge både i og uden for skolen, og at skole og forældre derfor har et delt ansvar overfor børnene
  • At samarbejdet mellem skole og forældre skal give gensidig viden om, hvad der sker i børnenes hverdag i de forskellige sammenhænge, børnene optræder i.  Eksempelvis i skolen, fritidshjemmet og hjemmet
  • At børn opfører sig og trives forskelligt afhængigt af sammenhængen og hvem de er sammen med

Som forælder ser og oplever du både dit eget barn og klassekammeraterne på andre tidpunkter og i andre situationer og sammenhænge end skolen. Derfor har du og skolen forskellige oplevelser af børnene i forskellige sammenhænge.

I samarbejdet med skolen og dit barns lærere kan du med fordel stille spørgsmål som:

  • Er der plads til, at dig og skolen er uenige, og at I måske har forskellige syn på samarbejdet? Eller skal I at nå til enighed og få det samme syn for at samarbejdet fungerer?
  • Er skolen og forældrene sammen om ansvaret for børnene og børnegruppen som helhed i deres forskellige sammenhænge og fællesskaber? 

Når skolen og forældrene udveksler viden om enkelte børn og børnegruppen, kan det både gøre dig og skolen klogere på, hvordan I sammen kan udvikle en praksis, der passer til dit eget barn og den enkelte børnegruppe. For eksempel hvis der er mobning i en klasse: Hvad kan de forskellige parter så hver især gøre, for at få børnegruppen til at trives igen? På den måde er både du og dit barns skole eksperter i dit eget barn og børnegruppen ud fra de mange forskellige sammenhænge, hvor I kender børnene.