Hvordan kan vi øge elevernes/kursisternes læringsudbytte i forbindelse med eksperimenter?

Nedenfor findes en række elev- og lærervejledninger, der kan anvendes i forbindelse med tematiseret forløb i kemi.

Materialet er leveret af fagkonsulent Mette Malmqvist og er udarbejdet af Helen Clausen, Lyngby Gymnasium; Inge Findorf, HTX Silkeborg; Sif Sørensen, Egaa Gymnasium og Tanja Kjær, Ribe Katedralskole.   

 

Læreplan og vejledning

Eksemplerne er udarbejdet som supplement til den nye læreplan og vejledning for kemi.

2017-læreplan og vejledning (uvm.dk)

Om forløbene

Forløbene er placeret under det primære emne. Disse forløb er baseret på UBNU-modellen (på engelsk IBSE): Undersøgelses-Baseret Naturfags-Undervisning. 

  

  

Syrer og baser

 

Mængdeberegning

Organisk kemi

Redoxkemi

 

Inspiration til flere grubletegninger kan fx findes:

 

 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord