Hvordan omsætter vi PLF-tankerne til samarbejde mellem ledere på SOSU Herning? V/ Mads Haagensen

Lyt med her, hvor Mads Schmidt Haagensen, vicedirektør fra SOSU-Herning giver sit bud på, hvordan PLF som samarbejdsform kan bruges mellem ledere. Mads Haagensen stiller skarpt på seks fokuspunkter, som de til dagligt arbejder med: Mødekultur, kontorfællesskab, modige samtaler, ejerskab til sager, forskellighed og fælles læsning.

Oplægget blev givet på den tredie tematiske workshop i regi af LIP 25. og 26. september 2018.  Workshoppen stillede skarpt på ”professionelle læringsfællesskaber for ledere” og fandt sted på ZBC Roskilde i ”Østdanmark” og Tradium Hobro i ”Vestdanmark”.

Emneord