Hvordan søger jeg en ungdomsuddannelse?

Hvis du som elev er blevet vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, skal du i 9. klasse selv søge om optagelse på en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Det gør du på www.optagelse.dk . I forbindelse med din ansøgning skal du udfylde en uddannelsesplan, der fungerer som ansøgning til den ungdomsuddannelse og uddannelsessted.

Hvis du er vurderet uddannelsesparat, er det en af dine forældre, der har ansvaret for, at du udarbejder en uddannelsesplan i 9. klasse.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, er det din UU-vejleder eller din skoles leder, der skal sikrer, at du får lavet en uddannelsesplan, men dine forældre skal inddrages i denne proces.

Du sender din ansøgning (den udfyldte uddannelsesplan) ved hjælp af dit Uni-login og via en af dine forældres NemID.

Din ansøgning skal sendes til det uddannelsessted du søger senest 1. marts. Hvis du har flere prioriteter, sendes din ansøgning til det uddannelsessted du prioriterer højest.

 

Din uddannelsesplan - tjekliste

 • Uddannelsesplanen skal udfyldes i forhold til dit valg af henholdsvis ungdomsuddannelse, 10. klasse eller anden uddannelses- eller jobaktivitet efter 9. klasse, samt med alle nødvendige og vigtige oplysninger
 • Resultatet af din uddannelsesparathedsvurdering skal fremgå af uddannelsesplanen. Denne vil fremgå senest den 1. februar. En af dine forældre skal angive enighed eller uenighed overfor vurderingen i din uddannelsesplan. Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, og er din forælder uenig i dette, kan det angives i uddannelsesplanen, at vurderingen ønskes afprøvet på erhvervsskolen eller gymnasiet
 • Du skal underskrive uddannelsesplanen ved at logge ind med dit UNI-login
 • En af dine forældre skal underskrive uddannelsesplanen via NemID
 • Den underskrevne plan skal sendes afsted til det højest prioriterede uddannelsessted eller 10. klasse inden 1. marts

 

 

Uddannelsesplan - indhold 

 • Dit mål med uddannelse og erhverv efter 9. klasse
 • Din seneste standpunkts- og prøvekarakterer afgivet af din skole
 • Oplysninger om brobygning, hvis du har deltaget i dette
 • Vurdering af uddannelsesparathed, hvis du søger en ungdomsuddannelse samt en af dine forældres tilkendegivelse af enighed/uenighed heroverfor
 • Dit ønske om ungdomsuddannelse (gerne flere ønsker, angivet i prioriteret rækkefølge), eller
 • Dit ønske om 10. klasse, herunder EUD10 eller 10. klasse på efterskole, samt en beskrivelse af, hvad du vil opnå med undervisningen i 10. klasse, eller
 • Dit ønske om andre aktiviteter, der kan føre til, at du bliver parat til uddannelse, dvs. en beskrivelse af dit forløb indtil det 18. år, hvis du ikke går i gang med en ungdomsuddannelse eller 10. klasse
 • Oplysninger, som er vigtige at kende for dit næste uddannelsessted og vejleder

 

Uddannelsesplanen i 10. klasse

I 10. klasse er uddannelsesplanen det grundlæggende arbejdsredskab, som undervisningen bliver tilrettelagt efter. Du vil modtage vejledning fra UU-vejlederen om dit fremtidige uddannelsesvalg, og UU-vejlederen skal søge for, at din uddannelsesplan revideres løbende, hvis det er nødvendigt, samt ved udgangen af 10. klasse.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, skal uddannelsesplanen for 10. klasse beskrive, hvad der skal sættes i gang for, at du kan blive uddannelsesparat i løbet af 10. klasse.