Hvordan skaber vi inklusion?

Den første forudsætning for at skabe inkluderende skolemiljøer er ledelse, der tager ansvar og skaber rammer, som gør det pædagogiske personale i stand til at løfte opgaven bedst muligt.
Møde

Ledelsesgrundlag og -principper er forskellige fra kommune til kommune, men fælles for dem er væsentligheden af at inddrage dem, det handler om, skabe en meningsfuld fortælling om inklusion og understøtte forandringsprocessen mod øget inklusion.

Teksterne herunder giver eksempler på, hvordan den pædagogisk-psykologiske rådgivning, ressourcecentre og andre enheder, som rummer en specialiseret viden om udviklingen af børnefællesskaber kan organiseres.

Samtidig præsenteres Statusanalysen, som alle kommuner frit kan anvende til at ståsted og udviklingspotentialer i forhold til arbejdet med inklusion. Statusanalysen kan også bruges som evalueringsredskab.

 

Organisering og ressourcecentre

Sten der balancerer

Kommunal organisering

Mange kommuner arbejder på at etablere et mere helhedsorienteret perspektiv, som samler de forskellige sektorers syn på børn og unge. Når kommunerne sætter skarpt på det tværfaglige arbejde med inklusion er der et øget behov for at få det almene, det specialiserede og det sociale område til at spille sammen. Her kan det være nødvendigt at kigge på den overordnede organisering af området.
Fair skoleledelse

Ressource- og kompetencecentre på skoler og i kommuner

Ressourcecentre skal fungere som krumtap for udviklingen i retning af en mere inkluderende skolekultur og praksis, hvor alle børn kan deltage, udvikle sig og trives inden for rammerne af det almindelige skole- og klassefællesskab

Ledelse af inklusion

Mand med lup

Statusanalysen

Læringskonsulenternes inklusionsteam tilbyder alle landets kommuner at gøre status på inklusionsindsatsen i kommunen. Med statusanalysen kan kommunen afdække sit ståsted og udviklingspotentialer i forhold til det fremtidige arbejde med inklusion. Statusanalysen kan også bruges som evalueringsredskab.
Talebobler

Ledelse af forandringer

Ledelse af – og i – processen frem mod øget inklusion er helt centralt. Ledelsesgrundlag og -principper er forskellige fra kommune til kommune, men fælles for dem er væsentligheden af at inddrage dem, det handler om, skabe en meningsfuld fortælling om inklusion og understøtte forandringsprocessen mod øget inklusion.
Kryds med to skilte

Der skal også ledes opad

GÆSTESKRIBENT Mikael Axelsen: Ledelse er på mange måder tidens svar på de udfordringer og paradokser, vi møder i udviklingen af kvalitet og styring af kvalitet i den danske velfærdsstat – også i den store og uhyre komplekse opgave med inklusion i folkeskolen.
Magnet med to mænd

Konkretiser målene

GÆSTESKRIBENT Klaus Majgaard giver sit bud på, hvordan udfordringen ved inklusion konkretiseres.

Emneord