Hvordan støtter jeg mit barns læring i hjemmet?

Som forældre kan du støtte op om dit barns faglige og sociale udvikling på mange forskellige måder. På denne side kan du finde eksempler på situationer og metoder, der kan styrke dit barns læring og udvikling.

Vi læser højt for hinanden

Højtlæsning er med til at udvikle børns ordforråd, fantasi, indlevelsesevne og selvforståelse. Når I skiftes til at læse højt for hinanden, træner du også dit barns læseevner og slår derved to fluer med et smæk. Højtlæsning er også en god ramme for tryghed og nærvær, og det er en god måde at være sammen med sin mor eller far på.

Vi spiller spil

Puslespil, kortspil, vendespil og brætspil er god træning af dit barns logiske og taktiske tænkning.

Mit barn spiller læringsspil

Digitale læringsspil, som for eksempel apps til tablets, kan være gode værktøjer til at fremme dit barns sproglige udvikling og styrke evnen til at tænke taktisk. Læringsspil findes i utallige udgaver og kvaliteter, og de kan være en fin kobling mellem barnets hjemmeliv og skolegang. Mange af de digitale medier, som skolerne har tegnet abonnement på, indeholder også spilfunktioner, hvor dit barn kan træne sine færdigheder.

Dit barn kan ofte logge på skolens læringsspil med sit UNI-login, som alle børn får tildelt, når de starter i skole. En del spil er bygget op som en social platform, hvor aktørerne spiller mod hinanden via internettet. Spørg eventuelt dit barns underviser til råds omkring valget af spil. Underviseren ved ofte hvilke spil, der huserer blandt klassens elever. Samtidig har underviseren god indsigt i, hvad der vil være relevant og udviklende for dit barn. 

 

Søn skærer peberfrugt sammen med far

Mit barn har huslige opgaver

Opgaver i hjemmet øger dit barns oplevelse af at være en vigtig brik i familien. Barnet kan opleve sig selv som værdifuld og føle, at det hører til, når det deltager i almindelige rutiner og opgaver i hjemmet - for eksempel madlavning, rengøring og indkøb. Som forælder har du masser af muligheder for at inddrage nogle af barnets aktuelle faglige mål i skolen. Det kan blandt andet være, at I bruger regnemetoder til at omregne opskrifter eller når I køber ind.  Almene færdigheder, som for eksempel grundighed, kan et barn blandt andet lære ved at gøre rent.

 

Den Sorte Gryde

Den Sorte Gryde er en metode til at øge dit barns evne til at reflektere. Forældre kan i deres bedste mening være tilbøjelige til at give barnet svar og løsninger på de spørgsmål, som barnet stiller. Ved at vende spørgsmålet tilbage mod dit barn, skaber du mulighed for, at barnet begynder at reflektere over spørgsmålet og selv når frem til et svar. Den Sorte Gryde kan også anvendes som en undervisningsmetode, hvor læreren eller en forælder stiller et spørgsmål, som besvares i dialog med barnet.