Hvordan stopper vi parasitters udbredelse i ulande og i Danmark?

Materialet omhandler forskellige parasitters livscykler, opgaver, links til film, artikler og en laboratorieøvelse om torskeorm.

Materialet er udviklet i forbindelse med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er sket i et samarbejde mellem UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling.

Galleri (billeder/videoer)

Emneord