"Hvorfor skriver Praetorius kun med få faste fortegn?"

En film på 16 minutter introducerer renæssance-komponisternes begrænsninger. Vi ser på toner og frekvenser og de indbyggede dilemmaer. Hvilke valg man foretog i renæssancen og hvilke konsekvenser det fik.

Indledning

I barokken komponerer man i alle tonearter, og Johans Sebastian Bach laver endda samlinger med 24 værker i de 12 durtonearter og de 12 mol-tonearter.

I renæssancen er dette ikke muligt, her kan man typisk kun bruge 3-5 tonearter, mens resten "lyder grimt". I denne film demonstrerer vi i tal og toner, hvorfor dette er tilfældet.

Hvilke konflikter i tonerne gør, at man aldrig kan stemme et klaver eller et orgel helt rent?

Hvilke valg er det man foretager i renæssancen - i den stemning der kaldes middeltonestemning eller prætoriansk stemning?

Hvilke konsekvenser får disse valg?

Arbejdsopgaver i matematik

  • Bestem centværdien for afstanden mellem tonen c og tonen dis ud fra de oplysninger om stemningen du får i videoen. Husk at når afstanden ned til c bliver over 1200, så er du nået mere end en oktav op og skal derfor trække 1200 fra. Tilsvarende skal du lægge 1200 til hvis centafstanden bliver negativ.
  • Hvad er forskellen i cent på tonen es stemt som i den prætorianske stemning og tonen dis stemt en perfekt terts over tonen h.
  • Angiv centværdierne for alle tonerne c-cis-d-es-e-f-fis-g-gis-a-bb-h-c og sammenlign med den ligesvævende stemning hvor centværdierne er 0-100-200-300-400-500 ...-1100-1200

Arbejdsopgaver i musik

Hvilke toner er det vi ikke kan bruge i den prætorianske stemning? 

Prøv at se på de to vedhæftede noder nedenfor.

Hvor mange faste fortegn er der?

Hvor mange kvinter kan vi transponere op/ned før vi løber ind i problemer? Hvilke toner er det der giver problemer

Andet materiale

Tal og tangenter

Akkreditering

Materialet er lavet af Gert Uttenthal Jensen, Frederiksborg Gymnasium i Hillerød. Tak!

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Her er to noder af Prætorius. Hvor mange forskellige tonearter kan disse satser spilles I.
Dete notesæt arbejder med de samme problemstillinger som videoen.
Her er et notesæt der studerer forhold mellem toner ud fra en talmæssig synsvinkel