Ideer til undervisningsforløb i idéhistorie

Samlingen består af forskellige ideer til undervisningsforløb på idéhistorie B. Alle forløb er udarbejdet som en del af efteruddannelseskurset på Århus Universitet, og er delt med tilladelse fra forfatterne.

Efteruddannelseskurset Idéhistorie for HTX-undervisere har til formål at opkvalificere gymnasielærere til at undervise i det nye gymnasiefag Idéhistorie B i de tekniske gymnasier og supplere deres allerede eksisterende viden.     

Faget ser idédannelserne og teknologierne i en historisk, social, kulturel og global sammenhæng, som danner udgangspunkt for refleksion over samt perspektivering og stillingtagen til udvikling og anvendelse af teknologier og ideer gennem historien i en vekselvirkning med naturen.

Faget hviler på tre indholdsmæssige dimensioner - en almenhistorisk, en idehistorisk og en teknologihistorisk.

Forløbene

Der er tale om inspiration til fagets tilrettelæggelse og skal tilgås i den ånd. Det forventes af listen udvides med nye forløb på et senere tidspunkt.

Hver fil indeholder tre forløb og emnerne angives overordnet i filnavnet. 

 1. 1800-tallets velfærd, Religiøse klædedragter, Kommunikationsteknologi i historiekontekst.pdf
 2. Amerikansk borgerkrig og Holocaust, Roms teknologi og magt, Slaveri.pdf
 3.  Besættelsestid, Mekanisering, Civilisation (Epokal).pdf
 4. Danmark og kolonierne, Middelalder, Natur og teknologi.pdf
 5. Den amerikanske borgerkrig, Borte med Blæsten, Dansk slavehandel.pdf
 6. Det liberale demokratis udfordringer, Det Kommunistiske Manifest 1848, Hvorfor Europa.pdf
 7. Elektricitet, Energiudvikling, Energiforbrug .pdf
 8. Fake News (kilde), Kærlighed i dne borgerlige familie, Menneskeopfattelser.pdf
 9. Folkemord, Fordisme, DNA-forskning.pdf
 10. Intro om idéhistorie (viking, nazisme), Tanker om produktion, Historie på langs og tværs.pdf
 11. Jernbanen, Plejehjem og alderdom, Navigationens historie.pdf
 12. Kildekritik (Enigma), Holocaust, Køn (Epokal).pdf
 13. Kildekritik (introduktion), Danmark overfor Grønland, De første grønlændere.pdf
 14. Kildekritik (Trump, Chr. 9), Ulvetimen, Tusind års barndom.pdf
 15. Kong Haralds død (kilde), Atombomben, Hvorfor straf.pdf
 16. Middelalder (kilde), Husholdningsteknologi, Landbrug.pdf
 17. Nationalisme i Danmark 1800-tallet, Ford, Statsdannelse i Europa og USA 1500-1900.pdf
 18. Nazisme etc. Bohr og bomben, Opdagelsesrejser og kolonier.pdf
 19. Objektivitet i historieskrivning, Den moderne by, Edison.pdf
 20. Oldtiden, Industrialisering (fødevarer).pdf
 21. Reformationen, De dumme ideer og lange linjer.pdf
 22. Sygelig forelskelse (lægevidenskab), Våbenteknologi (WW1), Landbrug.pdf
 23. Viking, Uret og tiden, Mennesket og andre dyr.pdf
 24.  Vikinger, Ford og Lange linjer.pdf
 25. Vikinger, Tidsmåling, Boliger og ulighed.pdf

  

Tak til alle forfattere for det spændende arbejde.

Emneord