Indkreds gysergenren med Wordle

Fremstil Word Clouds med nøgleord. Aktiver elevernes genreovervejelser i litteraturundervisningen.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

Læringsmål for aktiviteten opstillet på baggrund af fælles Mål:

Eleverne kan udpege nøgleord, der beskriver gysergenren.

Eleverne kan eksperimentere med layout og æstetiske udtryk ved at benytte Wordle som digitalt værktøj.

Forløbet er et eksempel på, hvordan der kan arbejdes med det tværgående tema "It og medier" i danskfaget. I undervisningsforløb, hvor it og medier indgår, anvender eleverne en række digitale kompetencer, og eleverne kan i løbet af et undervisningsforløb indtage forskellige positioner. I dette forløb arbejder eleven som "målrettet og kreativ producent".

Undervisningsaktivitet

Gys

I aktiviteten arbejdes med at udpege, hvilke ord der kan benyttes til at beskrive gyseren som genre. Værktøjet Wordle benyttes til at iagttage gyserens særlige kendetegn.

I linket ”Gys og gru med Wordle” finder du en udførlig beskrivelse af aktiviteten, vejledning til at benytte Wordle, samt flere forslag til at arbejde med Wordle og gysergenren, fx en skriveøvelse, opgaver om layout og ideer til også at arbejde med egne nøgleord til genren.

Aktiviteten forudsætter, at eleverne har læst gysere og arbejdet med genren.

Hvad gør læreren?

  1. Læreren indsætter en fagtekst om gyseren i Wordle. Læreren introducerer Wordle for eleverne.
  2. Læreren taler med eleverne om, hvad der kendetegner et godt layout. Læreren beder eleverne layoute deres Wordle, så den bliver gyselig og grum.
  3. Læreren samtaler med eleverne om deres produkter.

Hvad gør eleverne?

  1. Eleverne fjerner ord, som ikke er genrebetegnende.
  2. Eleverne eksperimenterer med teksttyper, farver og opsætning af ordene. Eleverne gemmer og printer deres Wordle.
  3. Eleverne fortæller om de udvalgte ord og sorterer dem eventuelt i kategorier. Eleverne begrunder deres valg af layout.

Tegn på læring

Omsatte læringsmål

Eleverne kan udpege nøgleord, der beskriver gysergenren.

Tegn på læring

Niveau 1

Eleverne udvælger enkelte nøgleord, der kendetegner gyseren.

Niveau 2

Eleverne udvælger flere nøgleord, der kendetegner gysergenren.

Niveau 3

Eleverne udvælger flere nøgleord, der kendetegner gysergenren. Eleverne sorterer ordene i kategorier – fx steder, personer, effekter, tillægsord og udsagnsord. 

Omsatte læringsmål

Eleverne kan eksperimentere med layout og æstetiske udtryk ved at benytte Wordle som digitalt værktøj.

Tegn på læring

Niveau 1

Eleven producerer en Word Cloud og eksperimenterer med teksttyper, farver og layout.

Niveau 2

Eleven producerer en Word Cloud og benytter teksttyper, farver og layout til at angive gyserens genrekendetegn.

Niveau 3

Eleven producerer en Word Cloud og benytter teksttyper, farver og layout til at angive gyserens genrekendetegn. Eleven begrunder og vurderer, hvorfor netop denne teksttype, farve og layout er benyttet.

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Dansk
5. - 6. klasse
Fortolkning (obligatorisk)
Perspektivering (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan sætte teksten i forhold til andre værker (vejledende mål)
Eleven har viden om intertekstualitet (vejledende mål)

Relaterede links

Undervisningsforløb hvor der arbejdes med gysergenren i Wordle. Forløbet er lavet af Charlotte Veng og Henrik Christensen.
Lav Word Clouds i flot layout