Inkluderende læringsmiljøer – forældre

Få inspiration og kendskab til, hvordan I som forældre kan være med til at opbygge stærke og inkluderende læringsmiljøer. Samarbejdet mellem skolen og forældrene er vigtigt, for at alle børn i klassen kan trives fagligt og socialt.

Opbygningen af stærke og inkluderende børnefællesskaber kræver samarbejde. Her spiller du som forælder en vigtig rolle. Når der skal skabes inkluderende børnefælleskaber, som alle børn er en del af, sker det i et samarbejde mellem skolen eller dagtilbuddet og forældrene.

Her på siden kan du finde information om inklusion og få konkrete idéer til, hvordan du kan støtte og hjælpe med at opbygge inkluderende børnefællesskaber i skolen

Hvorfor inklusion

børn i rundkreds

Hvad er inklusion?

Inklusion handler om, at så mange børn som muligt udvikler sig og trives inden for ram-merne af den almene folkeskole. Ved at skabe og udvikle gode fællesskaber i skolen kan mange elever inkluderes i den almindelige undervisning, uden at det går ud over trivslen eller det faglige niveau.

Fællesskabet i klassen

Skolens fællesskab er for alle
© Danske Handicaporganisationer (DH)

Skolens fællesskab er for alle

Danske Handicaporganisationer står bag projektet ”Skolens fællesskab er for alle”, som har til formål at styrke inklusion i folkeskolen. Projektet er særligt relevant for alle forældre med barn i indskolingen
Skitsetegning af personer i farver

Forældregruppen kan styrke fællesskabet i klassen

Du har som forælder en stor betydning for at bidrage til at skabe et inkluderende børnefællesskab i dit barns klasse. Her i artiklen kan du læse om konkrete aktiviteter som ”præsentationsrunder” og om at have en ”makkerordning”.
Hænder med puslespilsbrikker i farver

Dialogspil skaber forståelse og medansvar

Du og de andre forældre har forskellige holdninger, meninger og baggrunde. Dialog kan bygge bro mellem jeres forskelligheder og skabe forståelse og accept af hinanden. Et konkret redskab til at skabe denne dialog er dialogspil.
3D figurer med farvede puslespilsbrikker

Brug et færdigudviklet dialogspil

I dag er der udviklet flere forskellige dialogspil med inklusion og trivsel som omdrejningspunkt. Her kan du finde fire eksempler på dialogspil, som både kan spilles af dig som forælder og lærere.

Er du forældrerepræsentant eller med i skolebestyrelsen?

FFF-logo
© Skole og Forældre, Det Centrale Handicapråd

Forældre fremmer fællesskabet

Forældre bidrager til inklusion og fællesskab ved at deltage aktivt i samarbejdet omkring skolen og klassen. Det kræver ikke kun, at du som forælder søger indflydelse og samarbejde, men også at skolen og kommunen inviterer og opfordrer forældre til at støtte op om de inkluderende børnefællesskaber.

Har dit barn brug for særlig støtte?

Lærer peger i elevs bog

Mit barn modtager specialundervisning

Hvis dit barn modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, er der en række muligheder for at justere støtten til dit barn.
Billede af pige med hue

Mit barn skal udredes af PPR

Her kan du læse mere om, hvordan du som forælder kan forholde dig, hvis dit barn skal undersøges af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
Glade elever i efteråret

Jeg har brug for støtte og rådgivning om mit barns skolegang

Du har som forælder flere muligheder for at få støtte og rådgivning om dit barns skolegang på en lang række områder. Hvad enten det drejer sig om særlige behov hos dig eller barnet, som skal tages hånd om gennem hele skoletiden, eller en pludselig opstået bekymring hos dig eller dit barn, er der information at hente her på siden

Relaterede links

Her kan du finde de materialer, der er udviklet i forbindelse med projekt Skolernes fællesskab er for alle.(Danske hancicaporganisationer).

Emneord