Inklusion - hvorfor og hvordan?

Inklusion handler om et helt grundlæggende menneskesyn og er ikke en aktivitet for sig selv. Børn er allermest optaget af deres relationer til andre børn - og af at være en del af fællesskabet. Når vi ønsker at skabe trivsel, læring og udvikling for det enkelte barn, skal vi derfor også fokusere arbejdet om fællesskaberne.
Inklusion hvorfor og hvordan

Undervisning og aktiviteter som skolen sætter i værk for at styrke elevernes læring, trivsel og udvikling sker i et læringsfællesskab, og læringsfællesskabet er dermed en forudsætning for inklusion. Det er i dette fællesskab, eleverne lærer - af lærerne og af hinanden.

Alle børn har forskellige behov og øget inklusion i folkeskolen indebærer, at flere elever med særlige behov skal være en del af den almindelige undervisning. Det sker samtidig med, at elevernes faglige resultater skal forbedres, og deres trivsel fastholdes.

Det er en stor forandringsproces, som er i fuld gang, og som indebærer, at der i højere grad arbejdes i retning af et fælles tilbud til alle folkeskolens børn, hvor der samarbejdes og videndeles på tværs af den almene undervisning og specialundervisningen.

Særlig støtte i folkeskolen skal medvirke til, at børn med særlige undervisningsmæssige behov har mulighed for at udvikle sig på lige fod med andre børn.

Hvorfor?

Inklusion har stor betydning for den enkelte

Baggrunden for arbejdet med inklusion

Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig. Inklusionstankegangen betyder et perspektivskifte fra det enkelte barn til fokus på det fælles
COLOURBOX2270768.jpg

Børnefællesskaber – omdrejningspunktet for børns trivsel og læring

Børn bruger dagligt mange timer i dagtilbud eller skole sammen med andre børn. Børnefællesskabet er derfor afgørende for det enkelte barns trivsel og læring. Men det er ofte sværere for børn med funktionsnedsættelser at få adgang til fællesskabet, og det er vigtigt, at vi voksne er opmærksomme på, om vi hjælper børnene på den rigtige måde – eller om vi gør vejen til fællesskabet endnu sværere.

Hvordan?

legende børn

Børns leg er pædagogens ansvar

Leg er en central del af barndommen. Det er i legen, børn afprøver sig selv og de andre og skaber nære relationer til andre børn. Kan man ikke lege, er det meget vanskeligt at blive et fuldgyldigt medlem af en børnegruppe. Hvordan sikrer vi, at alle børn får muligheden for at danne sig de erfaringer i legen, som gør dem legeduelige?
lærer i klasseværelse med elever

Ledet og struktureret læringmiljø

Læringsmiljøet er vigtigt for elevernes læring. Uro og forstyrrelser kan være væsentlige udfordringer for, at aktiviteterne i undervisningen reelt fokuserer på læring. Klasseledelse og lærerens sociale relationer til eleverne er centrale for et godt læringsmiljø
Elever ved globus
© European Schoolnet, Observatory

Elevernes rolle i det inkluderende læringsmiljø

Eleverne er afgørende for det inkluderende læringsmiljø, når der arbejdes systematisk med elevformidling af faglig viden i undervisningen og med tillæring af sociale spilleregler. Elevinddragelse i undervisningen kan støtte elevernes faglige resultater og fremme deres demokratiske forståelse

Emneord