Innovation

Hvordan gør du eleverne innovative og kreative, hvordan bedømmer du dem, og hvordan definerer man innovation? Find inspiration på denne side.

Definitioner på innovation

Undervisningsministeriet

Ministeriets definition på innovation (2017)

Med reformen ønsker Undervisningsministeriet at styrke elevernes innovative kompetencer. Læs her om målene, der er knyttet til de fire ungdomsuddannelser.
COLOURBOX4652197.jpg

Definitioner på innovation

Innovation er, når viden fra forskellige vidensdomæner kombineres på nye måder og fører til en ny og værdifuld praksis (fx produkt, service, proces).
colourbox_522720_1200.jpg

Temanummer om innovation

Magasinet Asterisk udgives af DPU, Aarhus Universitet, og de har tidligere udgivet temaet "Innovation".

Kreativitet

COLOURBOX6579668.jpg

Idégenerering

Sådan får dine elever gode idéer: Hent værktøjer til at få inspiration til et emne.
Design

Kreativitet kan læres!

Hvordan skaber du et miljø, hvor tankerne sprudler og idéerne står i kø? Her kan du lære teknikker og få tips om konkrete øvelser.
Designkursus
© Designskolen Kolding

Kreative skriftlige øvelser

Flere og flere elever har svært ved at formulere sig og svært ved at forstå tekster. De har brug for succes frem for nederlag. Find inspiration til at arbejde med kreativ skrivning, hvilket både styrker elevernes sprogbrug og deres innovative kompetencer.
COLOURBOX2785316.jpg

Kreativitet: 3D-cases

3D cases er små øvelser der forbereder eleverne på at kunne anvende sin viden uhæmmet uden at lade sig begrænse af deres faglige, sociale og kulturelle baggrund.
COLOURBOX1485152.jpg

Visuel teknik til idégenerering

Lær eleverne at få gode idéer til et emne, hvor de skelner mellem logisk og kreativ tænkning: Brug visuel teknik til nytænkning og idégenerering.
Innovation

Eksempler på innovation

Her er nogle eksempler på hvordan man kan arbejde med den innovative kompetence i matematik. De kan fx bruges som introduktion til et forløb om innovation eller danne udgangspunkt for en portfolio-opgave om innovation.
Legetøj
© Troels Lærke

Innovation med legetøj

Øvelse med struktureret brainstorm med legetøj og Alex Osborns tjekliste

Metoder og materiale

juletræ

Metoder til innovationsforløb

Konkrete procesværktøjer og øvelser til brug i innovativ undervisning. Innovationsdidaktik har som formål at gøre eleverne innovative. Men hvordan gør man lige det? Læs også om lærerollerne.

Erfaringer med innovation

Hvad siger lovgivningen

Erfaringer med Innovation

En inspirerende antologi om, hvad innovation i gymnasiet er, og hvorfor innovation i gymnasiet er relevant. (Udgivet som led i projektet "Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i Hovedstadsregionen")
Innovation

Bag den gode idé - inspiration til innovationsundervisning

Materialet kan anvendes til faglig undervisning, hvor eleverne lærer innovation gennem træning og afprøvning i praksis. Da materialet knytter sig til tv-filmene "Bag den gode idé", er der særligt fokus på undervisning inden for naturvidenskab og tekniske fag. Fordi der i innovationsdidaktikken tages udgangspunkt i løsning af konkrete udfordringer – man ”går fra fag til sag” – lægger materialet op til, at undervisningsforløbene inddrager forskellige fagligheder og sætter elevernes hele viden i spil.
Antikudstilling

Didaktiske overvejelser om innovation i AT

Find oplæg om innovation af Michael Paulsen, Aalborg Universitet: Klik på linket og find hans mange foredrag. Du bliver belønnet med en gennemgang af forståelser af innovation i det almene gymnasium - fremragende og kort, præcist!
Fagkonsulent

Karrierer bag innovation

Hvordan bliver man iværksætter, og hvem har iværksættevirksomheder brug for? Lyt til virksomhedspræsentationer i "de 6 hatte" i radio24syv - et iværksætter radioprogram.
COLOURBOX2394440 innovation.jpg

Innovation i historie

Med reformen ønsker Undervisningsministeriet at styrke elevernes innovative kompetencer. Læs her om innovation og se forslag til arbejde med innovation i historie nederst på siden.
Innovation

Eksempler på innovation

Her er nogle eksempler på hvordan man kan arbejde med den innovative kompetence i matematik. De kan fx bruges som introduktion til et forløb om innovation eller danne udgangspunkt for en portfolio-opgave om innovation.
Innovation

Idekatalog til innovation i religion

Her finder du en lang række ideer til, hvordan du kan inddrage innovation i undervisningen, og dermed træne de innovative kompetencer hos eleverne.

Flerfaglige forløb med innovation

Innovation

Fagligt forankret innovation (Alle fag første år)

"Udarbejd et spil med fokus på den viden I har tilegnet jer i de forskellige fag indtil nu". Sådan lyder opgaven til eleverne. Resultatet kan bruges til fx Åbent Hus eller orienteringsaftener til at udfordre forældre og søskende.
Innovation

Bag den gode idé - inspiration til innovationsundervisning

Materialet kan anvendes til faglig undervisning, hvor eleverne lærer innovation gennem træning og afprøvning i praksis. Da materialet knytter sig til tv-filmene "Bag den gode idé", er der særligt fokus på undervisning inden for naturvidenskab og tekniske fag. Fordi der i innovationsdidaktikken tages udgangspunkt i løsning af konkrete udfordringer – man ”går fra fag til sag” – lægger materialet op til, at undervisningsforløbene inddrager forskellige fagligheder og sætter elevernes hele viden i spil.
COLOURBOX2002841.jpg

eduXperience - innovation og socialøkonomi

Eleverne etablerer socialøkonomisk virksomhed: Inspirerende undervisningsforløb, der tager eleverne gennem de innovationsdidaktiske faser: Forståelsesfasen, Idéudviklingsfasen, Realiseringsfasen og Evalueringsfasen.
Troværdighed

Samfundsfag og dansk

Elever motiveres af at kommunikere til en autentisk modtager, så hvorfor ikke indgå samarbejde med lokalpolitikere om at brande dem? Forløbet styrker elevernes innovative kompetencer, fordi de udvikler et løsningsforslag til en ekstern part.

Emneord