Innovation i fysik C, B og A (stx)

Om innovation som undervisningsmetode i stx fysik A, B og C. Praktiske anvisninger til innovation som arbejdsmetode, forslag til problemstillinger og innovative processer i fysikforløb. Desuden konkrete bud på, hvordan innovationsforløb kan dokumenteres og evalueres.

Innovation i 2017-reformen 

Reformen 
I følge 2017-reformen skal alle gymnasiale fag arbejde med innovation som undervisningsmetode.

Lov om de gymnasiale uddannelser, Kapitel 1, §1 stk 3

Læreplane og vejledning
I 2017-reformen skal der i fagene arbejdes med at udvikle elevernes evne til at forholde sig til og finde løsninger på faglige problemstillinger, de ikke har mødt før, altså udvikle deres innovative kompetencer. I læreplanen for fysik C hedder det således i i afsnit 3.2, at eleverne skal have ”mulighed for at udvikle og realisere egne ideer inden for faget”, samt for fysik A og B, at der skal ”tilrettelægges mindst ét forløb, hvor eleverne undersøger en problemstilling og udvikler og vurderer løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes”

Find alle 2017-læreplaner på uvm.dk

Om materialet  

Materialet er leveret af fagkonsulenten for faget.

Hensigten med materialet er at give håndgribelige og konkrete anvisninger på, hvordan man uden stort besvær kan tilrettelægge større eller mindre innovationsforløb med stærk faglig forankring.

Ideerne bygger på DASGs udviklingskurser Innovation i Naturvidenskab samt Den Kreative Platform fra Aalborg Universitet.

Materialet er produceret af Niels Erik Wegge, Birkerød Gymnasium.

Supplerende materiale

Workshopoplæg fra FIP 2018 ved Niels Erik Wegge om innovation som undervisningsmetode

Hent oplægget

Emneord