Innovation og entreprenørskab

Introduktion til det tværgående tema Innovation og entreprenørskab, forslag til aktiviteter og eksempler fra hverdagen.
IogE,

Innovation og entreprenørskab er et tværgående tema i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer.

Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde.

I undervisningsvejledningen for innovation og entreprenørskab kan du få inspiration til, hvordan du kan arbejde med innovation og entreprenørskab, som en del af den faglige undervisning og som proces- og projektforløb på tværs af fag.

 

Herudover findes der bagest i hvert fags læseplan et fagfagligt afsnit om innovation og entreprenørskab. 

Eksempler fra praksis og læringsaktiviteter

Designproces
© Mette Jørgensen

Designprocesser - eksempler

Hvad er en designproces? I denne tid bliver ord som design, designprocesser, idéudvikling, kreativitet, innovation, iværksætterri og entreprenørskab brugt ofte. Men hvad ligger der bag ordene og hvordan beskriver man fx. designprocesser?
Arne Jacobsen stol

Professionelle designprocesser

Eleverne i skolen arbejder naturligvis på andre måder end de professionelle designere. Alligevel kan det give mening at se hvordan de arbejder med deres design, ligesom det er muligt at besøge steder med særlige undervisningstilbud om design.
Der foretages beregninger i forhold til ideen
© Irene Egeskov Andersen

Rekvisitter til eventyr - Ideudvikling

Eventyruniverset danner udgangspunkt for at bearbejde eventyrfigurer, eventyrmiljøer, m.m. og omsætte det til kostumer, rekvisitter, m.m.så disse effekter inviterer til at lave nye eventyr i form af små skuespil/dramastykker.
Innovation

Innovation i praksis

Find inspiration til forskellige arbejdsprocesser, som særligt i udskolingen kan understøtte innovation og entreprenørskab, som led i fx tværfagligt samarbejde, projektforløb, understøttende undervisning eller måske som brudstykker i den daglige undervisning. Forløbet er udviklet i samarbejde med Søren Peter Dalby Andersen og tager afsæt i en konkret designopgave, som kan tilpasses efter behov.

Værktøjer

Yedac,

YEDAC - et projekt i I&E

Projektet er et EU projekt med deltagelse af 6 lande. Projektet har som mål at udvikle en didaktisk model, der kan understøtte arbejdet med at integrere entreprenørskab i skolens fag på tværs i Europa.

Relaterede links

Ryslinge-modellen er udviklet af Ryslinge Efterskole og anvendes som redskab i skolens projektlederuddannelse. Der er udviklet en elevbog, som understøtter eleverne i deres egne projektforløb. Elevbogen er en guide til Ryslinge-modellen og kan hjælpe elever med at iværksætte og lede kreative projekter. På hjemmesiden findes desuden en vejledning til både undervisere og elever.

Emneord