Innovation og redesign

Materiale bestående af seks korte film, der fungerer som inspiration og lærervejledning til at arbejde med innovation og bæredygtighed i håndværk og design. Idegenereringsmetoderne vil også kunne anvendes i andre sammenhænge.
Ideen skal ramme målet

Ved at arbejde med metoder til ideudvikling samt -udvælgelse, styres mod målet

Materialet tager udgangspunkt i kompetencemålet design og bruger metoder inden for design og innovation som afsæt for at introducere bæredygtigheden bag de materialer, man kan arbejde med i håndværk og design.

På den måde kan man hurtigt sammensætte en innovationsproces, hvor eleverne designer nye bæredygtige produkter af gamle materialer som ellers ville være endt som affald.

De seks film har hvert sit tema og kan ses uafhængigt af hinanden. Filmene fungerer både som inspiration til læreren og kan bruges som flipped learning, hvor eleverne ser filmene inden undervisningen går i gang.

Filmene er indlejret i titlerne herunder:

1. Lærervejledning – Innovation og redesign

2. Materialer og redesign

3. Inspiration til undervisning med innovation

4. Metoder til idégenerering

5. Metoder til idéudvikling og idéudvælgelse

6. Metoder til iværksættelse

        

Innovation og redesign

Et skærmeksempel fra en af videoerne

Der er udarbejdet seks arbejdsark, som introduceres i filmene og som kan downloades her på siden. Se under relaterede filer til højre.

        

Innovation

Filmene nr. 4, 5 og 6 gennemgår og forklarer konkrete metoder til idégenerering, idéudvikling- og udvælgelsesteknikker samt metoder til iværksættelse. På den understøttes en lang række videns- og kompetencemål inden for kompetenceområdet design.

                            

Håndværk og design (4.-7. klasse)

Kompetencemål “Design”: Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling:

  • Idéudvikling
  • Ideafprøvning
  • Produktrealisering

Håndværk og design - valgfag

Kompetencemål "Design":Eleven kan arbejde med komplekse designprocesser knyttet til produktfremstillinger:

  • Ideudvikling
  • Eksperiment og analyse
  • Produktrealisering
Læs mere Vis mindre

                   

Materialer og bæredygtighed

Film nr. 2, Materialer og redesign, giver eleverne en introduktion til, hvor ressourcerne til vores produkter kommer fra. Her bliver produktion af metal, træ, glas, plast og stof gennemgået og filmen viser også nogle af de konsekvenser det har for kloden, at vi udvinder nye ressourcer til f.eks. tøj og møbler.

Filmens formål er at give inspiration til at se potentialet i de ting man ikke længere har brug for. Ved at kombinere design med viden om bæredygtighed får eleverne på den måde viden og handlemuligheder, så de med genbrug, redesign og gode ideer, kan være med til at bruge vores naturressourcer flere gange ved at skabe brugbare produkter af affald.

Under links er der inspiration til at finde mere viden om materialer, naturressourcer og deres miljøpåvirkninger.

        

Materialet er udviklet af besøgstjenesten i AffaldVarme Aarhus i samarbejde med VIA, Center for Undervisningsmidler med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

Materialet er blevet vurderet af undervisere i håndværk og design fra Kibæk Skole, Herning Kommune og Marienhoffskolen, Syddjurs Kommune.

Relaterede filer

Arbejdsark til støtte for vurderingen af hvor realiserbare ideerne er, samt i forhold til hvor mange, der har gavn af ideerne.
Arbejdsark til ideudvikling i grupper.
Arbejdsark til det videre arbejde med tre udvalgte ideer. Find fordele og ulemper ved hver ide. Arbejd gerne parvis eller i grupper.
Beskrivelse samt detaljeplanlægning fra idé til handling. Arbejdsarket bidrager til overblik over projektet.
Metode til iværksættelse af ideen/projektet. Kortlægning af hvem, der kan bidrage, hvilket kan være en hjælp i projektets planlægningsfase.
Et arbejdsark til elevreflektion over hvad deres produkt består af, dets forventede levetid samt hvordan det kan genanvendes.

Relaterede links

- lær om affald, genbrug og miljø. Undervisningsforløb, aktiviteter og baggrundsviden om affald for alle alderstrin.
En online læringsportal om affald og ressourcer for 4.-6. klassetrin i grundskolen.
Onlinespil, film, læringsaktiviteter, fagbog og quiz.
Flere forslag til aktiviteter fra Dansk Retursystem.
Undervisningsforløb, aktiviteter og baggrundsviden om grundvand og spildevand for alle alderstrin.