Innovationsværksted

På Campus Bornholm går skole og hobby op i en højere enhed. Her mødes elever på tværs af gymnasie- og erhvervsuddannelser for at arbejde med forskellige kreative projekter og dyrke deres talent. Alt sammen med hjælp fra hinanden og underviserne i en god og afslappet stemning.
Elever fra innovationsværkstedet Campus Bornholm
© Anne Knudsen

Formål

Formålet med innovationsværkstedet er at udfordre de unges kreative evner og hjælpe dem fra tanke til handling. Eleverne skal dyrke evnen til at designe og udvikle produkter og dermed styrke den innovative tankegang. Innovationsværkstedet skaber dermed rum for at udvikle talenter og idémagere.

Rammerne er uformelle, og fællesskabet og det sociale aspekt en vigtig del af innovationsværkstedet: Man henter hjælp og sparring hos underviserne eller de andre elever, og hvert forløb sluttes ofte af med fællesspisning: Der hentes fx en stak pizzaer, eller der tændes op i grillen.

Hovedkonklusioner

  • Som et frivilligt tilbud til eleverne, er innovationsværkstedet med til at udvikle elevernes færdigheder på deres egne præmisser, fordi det er drevet af deres motivation og interesse.
  • Da innovationsværkstedet rækker ud over skolen og den traditionelle klasse-/holdundervisning, kan man nå andre målgrupper – fx kommende elever, som kommer via deres venner på skolen.
  • Der kan opnås synergieffekter ved at lægge aktiviteter som Skills og talentudvikling i innovationsværkstedet, da undervisere og faciliteter alligevel er til rådighed uden for den skemalagte undervisning.
  • Elever, som er ude i praktik, kan bevare tilknytningen og kammeratskabet på skolen, da de kan komme på værkstedet efter arbejdstid.
  • På sigt er et tiltag som innovationsværkstedet med til at løfte erhvervsuddannelsernes status, da det er baseret på elevernes egen motivation og talent, som er til inspiration for andre.


En typisk eftermiddag:

Uddannelser, faglighed og niveauer mødes på tværs, når elever og lærere samles mandag eftermiddag i innovationsværkstedet.

- gruppearbejde

Fire drenge er i gang med at lave en prototype på en drift trike – en slags 3-hjulet motorcrosscykel, som skal kunne drifte (svæve) over jorden i svingene. En af dem går i Erhvervsklasse 9, to af dem på uddannelsen til personvognsmekaniker, og den sidste er i gang med elektrikeruddannelsen. Deres fælles interesse er motorcross – en hobby de nu kan folde ud til deres eget konkrete produkt. Drengene får arbejdet med teorien i praksis – fx om materialelære, når to forskellige metaller er forsøgt svejset sammen ved udstødningsrøret. De lærer om design og funktion, når kæden er for løs og ikke kan strammes, da elementerne allerede er svejset sammen.

Eleven fra erhvervsklassen får allerede nu stiftet bekendtskab med skolens værksteder og får et godt grundlag for at vælge retning i hans ungdomsuddannelse. Han lærer samtidig af de mere erfarne kammerater, når de arbejder sammen.

Med det fælles projekt træner eleverne endvidere deres kompetencer inden for samarbejde og fælles problemløsning.

- talentudvikling og Skills

I et teorilokale ved siden af sidder fire tømrerelever sammen med deres lærer og øver sig i at tegne op på pc. De vil alle melde sig til skolemesterskabet i Skills for tømrere og bruger innovationsværkstedet til at træne det, de lærer i undervisningen og øve sig på nogle af teknikkerne, de skal kunne til det kommende skolemesterskab. Eleverne er både på andet og tredje hovedforløb på tømreruddannelsen. Fællesskabet omkring Skills motiverer dem til at være vedholdende og gøre en ekstra indsats, da de deler ambitionerne med hinanden.

- EUX

To EUX-elever på grundforløb 1 er i gang med at skærebrænde. De træner, hvad de har lært i undervisningen for ikke at komme bagud med det værkstedsfaglige. Som EUX-elever har de nemlig mere teoriundervisning på højere niveau end klassekammeraterne på den almindelige EUD. Innovationsværkstedet giver derfor mulighed for at øve sig i sit eget tempo og i andre rammer end i undervisningen.

- fremstilling af prototyper

På innovationsværkstedet kan man arbejde med prototyping og modelbygning. De tekniske erhvervsuddannelser har sammen med HTX-afdelingen købt en 3D-printer, som kan bruges til modelbygning i mindre skala, og deltagerne har også mulighed for at bruge laserskærer. 

En gruppe HTX-elever er i gang med at bygge deres egen drone, og en anden gruppe er ved at lave en regnmåler – de får en hjælpende hånd til svejsningen af en af faglærerne på smedelinjen.

Hvad siger eleverne?

Mathias fra Erhvervsklasse 9 (drift trike-bygger):

”Jeg vil gerne være mekaniker her næste år. Så innovationsværkstedet er en god mulighed for at prøve det. Her er der svejseværk, drejebænke, mere plads osv. Det har vi ikke i vores hobbyværksted derhjemme”.

Mantas fra HTX, 3.g (dronebygger):

”Innovationsværkstedet er et super sted at komme, fordi man har adgang til det udstyr, som EUD-eleverne arbejder med til daglig - altså smedemaskiner, plasmaskærer, klippemaskiner, alt inden for træ osv. Nogle er f.eks. i gang med at bygge en regnmåler, og til det skulle de have svejset en form for metalholder sammen - andre skulle have skåret metalpaneler ud. Dette har vi ikke udstyret til på HTX, og innovationsværkstedet er derfor et rigtigt godt hjælpemiddel for os til at få lavet alle de fysiske produkter. Det eneste vi har, er kun teknologiværkstedet og mulighederne er meget små for at bygge noget.
Desuden er de super venlige i innovationsværkstedet og hjælper altid”.

Hvad kræver projektet?

  • Projektet er dybt afhængigt af engagerede og dedikerede undervisere, som brænder for emnet. Det er et princip, at al deltagelse skal være drevet af lyst og engagement. Derfor er det også centralt med en skoleledelse, der bakker op om engagementet i forhold til tid og økonomi.
  • Det er oplagt at tænke i synergier og udnytte de åbne værksteder til projekter så som Skills og talentudvikling.
  • Projektet blev finansieret af dels fondsmidler (søgt fra regional udviklingspulje) og dels egne midler i form af lærertimer og eksisterende materialebudgetter. Det ville have været svært at gennemføre uden eksterne fondsmidler - og det er en ressourcekrævende proces at søge midler.
  • Der blev både brugt interne lærerressourcer (30 mandage af 4 timer med 3-4 lærere). Heri er Skills-træning medregnet. Samlet svarer det til 1/3 årsværk. Herudover blev brugt få eksterne oplægsholdere/undervisere, bl.a. en bådbygger og HTX-lærere.

Fremtidsperspektiver

Projektet er endnu i første fase. På sigt er det meningen, at øvrige borgere skal kunne bruge værkstedet, og at det skal blive et sted åbent for alle, hvor man samles om fælles interesser, og hvor innovationen dyrkes på tværs af alder, uddannelse og baggrund.

Innovationsværkstedet kører videre for egne midler, og planen er, at det bliver en del af et kommende innovationslaboratorium, som skal være en fondsfinansieret selvstændig organisation.

Baggrund og kontaktinformationer

 

Innovationsværkstedet på skolen er åbent en eftermiddag om ugen fra kl. 15 til 19

Målgruppen er i første omgang skolens elever på tværs af ungdomsuddannelserne og medarbejdere.

 

Kontakt:

Afdelingsleder (Håndværkerafdelingen) Jens Peter Koefoed: jpk@cabh.dk

Faglærer (tømrer) Andreas Borne: abo@cabh.dk

Faglærer (smed) Jimmy Hjorth: jhj@cabh.dk

Underviser i design Mikkel Thomas Christensen: mtc@cabh.dk

 

Følg med på innovationsværkstedets facebookside her.

Relaterede links

SkillsDenmark er den organisation, som arrangerer DM i Skills, de årlige Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser.
Her deles viden, projekter og inspiration fra deltagerne på innovationsværkstedet på Campus Bornholm.