Inquiry Based Science Education (IBSE)

Undersøgelsesbaseret undervisning i naturfag og matematik.

Inquiry Based Science Education (IBSE) handler om, at eleverne undersøger en autentisk problemstilling. Kompendiet gennemgår principperne for IBSE, og giver konkrete eksempler på opbygning af undervisningsforløb.

En kort gennemgang af pricipperne for IBSE baseret på Introduktion til IBSE-didaktikken:

For eleverne begynder det med en udforskende proces, hvor de får mulighed for at lære et 
naturfaglig fænomen at kende, som de vil undersøge nærmere. I engageringsfasen aktiveres deres forforståelse af fænomenet.

Så rykker eleverne over i en undersøgelsesfase. Undersøgelser kan starte forskellige steder og bevæge sig i forskellige retninger. Måske går eleverne først i gang med at lave et eksperiment, og et stykke henne i processen formulerer de en hypotese. Det kan også godt være, at eleverne må omformulere spørgsmål og lave undersøgelser flere gange for at få nogle fornuftige resultater.

Undersøgelsesmetoderne kan være én eller flere af følgende: 

  • Anvendelse af modeller
  • Prøv-dig-frem (trial-and-error)
  • Observation 
  • Spørg, læs og søg (søgning i bøger eller på nettet) 
  • Eksperimenter 

Det er i trin 2, at der er mulighed for at undersøgelsesaktiviteterne i høj grad er elevstyrede. Men det kræver en stram struktur og rammesætning fra lærerens side, for at eleverne kan få noget fagligt ud af denne proces.

Det er også muligt at arbejde med en mere styret og lineær model af IBSE-didaktikken.

Relaterede moduler

Relaterede links

Artikel fra NTSnet af Martin Krabbe Sillassen