Inspiration til at vejlede ikke-uddannelsesparate unge

Hvordan opbygges en stærk relation til unge? Hvordan kan og må fagprofessionelle opsøge unge i deres eget miljø? Hvordan kan fagprofessionelle inddrage forældre i de unges vej mod uddannelse? Og hvordan forankres nye tiltag i praksis? Det er spørgsmål, som de fem publikationer i serien Praksis + Perspektiv giver dig viden om og inspiration til.

Nyeste viden inden for vejledningsområdet

I fem temanumre formidles den nyeste viden inden for vejledningsområdet. De fem publikationer handler om: 

Publikationerne er især målrettet dig, der som vejleder, underviser og skoleleder arbejder med at støtte unge i at blive klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Konkrete metoder, redskaber og gode råd
Gennem reportager og interview med forskere, politikere, filosoffer og ledere og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning får du inspiration til og viden om alt lige fra at opbygge stærke relationer til de unge, til at inddrage deres forældre. Du får konkrete metoder, redskaber og gode råd til at kvalificere din vejledning.     

I publikationen Samarbejde på tværs - om vejledning og uddannelse kan du for eksempel blive klogere på, hvordan man kan etablere tværgående samarbejder ved at læse om de erfaringer, som UU København har gjort sig med forløbet ”fokuserede karriereforløb” – et brobygningsforløb for elever i 8.klasse.

Gør din vejleding stærkere – download Praksis + Perspektiv     
Praksis + Perspektiv er udviklet på baggrund af de erfaringer, resultater og metoder som Brug for alle unge og Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde har opnået og udviklet gennem de seneste fire år.

Du kan downloade alle fem publikationer eller bestille fysiske eksemplarer via www.bfau.dk

Del af pakke