Instruerende tekster i børnehøjde

Eleverne undersøger og producerer instruerende tekster.

Formål

I undervisningsforløbet lærer eleverne, hvilke genrekendetegn der er typiske for instruerende tekster. Eleverne arbejder med at undersøge og forklare sproglige træk i udvalgte instruerende tekster, samt med at producere egne instruktioner: de laver legeinstruktioner til et legekartotek (fx til en indskolingsklasse).

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

11 lektioner

Undervisningens tre faser (3)

Produceret i samarbejde med

Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise

Målsætningen for Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise er at sikre, at flere elever og studerende på alle uddannelsesniveauer introduceres for og deltager i entreprenørskabsundervisning, herunder at entre­prenørskab bliver en integreret del af vores uddannelsessystem.

ffe-ye.jpg

Forenklede Fælles Mål

Dansk
3. - 4. klasse
Fremstilling (obligatorisk)
Forberedelse (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan udarbejde ideer på baggrund af andre tekster (vejledende mål)
Eleven har viden om metoder til at undersøge sprog og struktur i tekster (vejledende mål)
Fortolkning (obligatorisk)
Undersøgelse (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan undersøge virkemidler (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle metoder til at afdække virkemidler i en tekst (vejledende mål)