Intensivt læringsforløb i dansk om retskrivning

Eksempelmaterialer til intensivt tilrettelagt læringsforløb for elever på folkeskolens ældste klassetrin inden for området retskrivning.

Om materialet   

Inspirationsmaterialet til dansk er udarbejdet som eksempler til Procesredskab til planlægning af intensive læringsforløb. Redskabet er udarbejdet af Metropol, VIA og Rambøll i forbindelse med Program for løft af de fagligt svageste elever. Materialet kan frit bruges af alle skoler, der udvikler egne intensive læringsforløb.

  

Fagligt løft

Eksempelmateriale til forløb om retskrivning    

Lærervejledning  

En lærervejledning med forslag til dagens indhold.

  

Elevbog
En elevmappe med arbejdsark til eleverne. Elevmappen kan med fordel printes og udleveres til hver enkelt elev inden forløbet.

  

Kopimappe
En kopimappe med kopiark, der skal klippes op eller hænges op i klassen.

Emneord