Intensivt læringsforløb til matematik om brøker

Materialet kan inspirere til, hvordan et intensivt forløb kan opbygges inden for matematik. Det intensive læringsforløb er for elever på folkeskolens ældste klassetrin inden for området brøker.

Om materialet    

Inspirationsmaterialet til matematik er udarbejdet som eksempler til Procesredskab til planlægning af intensive læringsforløb. Redskabet er udarbejdet i forbindelse med programmet for løft af de fagligt svageste elever. Materialet kan frit bruges af alle skoler, der udvikler egne intensive læringsforløb.
Materialet er udarbejdet af Metropol, VIA og Rambøll.

  

Fagligt løft

Eksempelmateriale til forløb om brøker   

Lærervejledning 
En lærervejledning med forslag til dagens indhold.

 

Elevbog 
En elevmappe med arbejdsark til eleverne. Den kan med fordel printes og udleveres til hver enkelt elev inden forløbet.

 

Kopimappe
En kopimappe med materiale, der skal klippes ud eller hænges op, for eksempel kort. I kopimappen er der også oplæg til spørgsmål, der kan indgå i en opstartssamtale, som skal gennemføres i ugen inden forløbet påbegyndes

Emneord