Internettet i Samfundet

Inspiration fra til forløb, materialer og film om Internettet i Samfundet. 8 temaer herunder Det uigennemskuelige Internet, Big data og Overvågning.
Binære tal

8 temaer fra filmcentralen med inspiration til emner og problemstillinger og henvisninger til film, online materialer, litteratur, rapporter og undersøgelser.

Udvilklet til samfundsfag, mediefag, engelsk og dansk  på gymnasialt niveau, så der er megen inspiration at hente til tværfagligt samarbejde eller tværfaglige projekter. Endelig kan en stor del af materialet også bruges direkte i forløb i informatik.

1. Det digitale Danmark

Digitaliseringens potentiale for velfærdsstaten og udfordringer i forhold til lovgivning.

2. Danskernes viden og digitale kompetencer

Indføring i begrebet digital dannelse  og danskernes viden og kompetencer på nettet.

3. Den digitale kløft

Fokus på problematikker ved forskelle i adgang til Internettet blandt forskellige lande og befolkningsgrupper.

4. Det uigennemskuelige internet

Hvorfor har brugere svært ved  at gennemskue, hvem der står bag sider på nettet, hvilke konsekvenser har det og hvordan kunne det forbedres? 

5. Big data og privatliv på internettet

Hvad betyder data for økonomi, demokrati og vores privatliv?

6. Menneskerettigheder

Ytringsfrihed og rettigheder på nettet.

7. Overvågning

Hvad kendetegner det digitale overvågningssamfund? Hvordan overvåges digitale tjenester af danske og udenlandske myndigheder? 

8. Løsninger

Muligheder og udfordring ved digitalisering af det danske samfund : Hvordan kan det løses? Hvem har ansvaret?

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord