Is, Is, Is!

I forløbet ”Is, Is, Is!” skal eleverne skabe et isprojekt. De skal agere isproducenter og udvikle en ny ispind, som skal markedsføres.

Formål

is

Formålet er, at få eleverne i gang med at skabe deres egne madprojekter med fokus på innovation og entreprenørskab. Forløbets omdrejningspunkt er ispinde, men dette kan erstattes af mange andre fødevaregrupper.

Undervisningsformen er scenariebaseret og tager udgangspunkt i, at eleverne skal agere isproducenter, der skal i gang med at udvikle en ny ispind samt markedføre denne.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

12 lektioner

 

Undervisningens tre faser (3)

Is, Is, Is! - Planlægning

is
Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Forenklede Fælles Mål

Madkundskab - valgfag
7. - 8./8. - 9. klasse
Fødevarebevidsthed (obligatorisk)
Fødevareproduktion og madprojekt (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan arbejde entreprenant med madfremstilling (vejledende mål)
Eleven har viden om innovative processer i fødevareproduktion (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan kommunikere målrettet og kreativt om eget madprojekt (vejledende mål)
Eleven har viden om madkundskabsfaglige kommunikationsformer (vejledende mål)