It og ordblindhed

Ordblinde elever har gavn af it-støtte i både læsning og stavning. Alligevel anvender hovedparten af ordblinde elever kun i begrænset omfang eller slet ikke it-støtte i undervisningen.

Formål

ordblindhed

Projekt It og Ordblindhed omfattede to delprojekter:

  • En spørgeskemaundersøgelse rettet mod læsekonsulenter i landets kommuner om ordblindhed og it-redskaber, som havde til formål at undersøge, hvornår og efter hvilke kriterier it-støtte udleveres til ordblinde elever.
  • En længdesnitsundersøgelse i tre kommuner, som havde til formål at undersøge, hvordan de bevilligede it-redskaber blev anvendt på skolerne i de tre kommuner, og hvilken effekt brug af it-støtte havde på elevernes læse- og sprogudvikling.

Hovedpointer

Projekt It og Ordblindhed viser, at ordblinde elever på mellemtrinnet helt eller delvist fravælger at anvende it-støtte, og det til trods for, at it-støtte har en positiv effekt på ordblinde elevers læsning og stavning.

Undersøgelsen viser også, at der er stor variation blandt lærere i forhold til, hvordan de hjælper ordblinde elever i deres brug af it-støtte.

Perspektivering

Projekt It og Ordblindhed peger på følgende udfordringer for praksis: 

For at ordblinde elever skal kunne udnytte deres it-støtte på en funktionel måde, så skal lærere i alle fag planlægge og gennemføre undervisning, som tager højde for, at ordblinde elever får støtte i at anvende læse- og skriveteknologi i undervisningen samt har adgang til både tekster og opgaver i elektronisk form.

Ordblinde elever vil ydermere have glæde af at have en konkret kontaktperson på skolen, der kan hjælpe med brug af it-redskaberne, og som kan hjælpe når der opstår tekniske eller faglige problemer.

Kontaktpersonen skal være en fagperson med ekspertise inden for både læsevanskeligheder og it, således at vedkommende kan vejlede den ordblinde elev og dennes lærere og aktivt følge op på, om aftaler om tiltag bliver realiseret på en sådan måde, at den ordblinde elev kan få udbytte af skolens fagundervisning.

Endelig indikerer undersøgelsens data, at der mangler en egentlig it-didaktik i undervisningen af ordblinde elever. Selv om undersøgelsen dokumenterer, at kompenserende it bidrager til bedre tekstforståelse og bedre stavning, så tyder undersøgelsens resultater også på, at ordblinde elever har behov for at lære mere bevidste og effektive arbejdsrutiner i brugen af deres it-redskaber.

Der findes ikke på nuværende tidspunkt en vejledning til lærere i, hvordan de hensigtsmæssigt kan undervise ordblinde elever i at udnytte skriftsproglig viden i kombination med it-støttens muligheder. Der er således brug for, at der udvikles og afprøves læse- og stavestrategier til at effektivisere ordblinde elevers arbejde med it-støtte.  

Læs mere Vis mindre

Fakta om rapporten

Arnbak, Elisabeth & Petersen, Dorthe Klint (2017). Projekt It og Ordblindhed. En undersøgelse af it-støtte til ordblinde elever på mellemtrinnet. DPU, Aarhus Universitet. 

Udgivelsesår: 2017

Emneord