Jeg er vurderet ikke-uddannelsesparat

Selvom du er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat i 9. klasse, kan du stadig have ønske om at påbegynde en uddannelse.
Elev på ungdomsuddannelse

Re-vurdering

Hvis du som elev ikke er blevet vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning, men ønsker at søge optagelse på en ungdomsuddannelse, kan du anmode om revurdering på den pågældende skole, du ønsker at søge ind på.

Du kan anmode om en revurdering samtidig med, at du søger om optagelse på ungdomsuddannelsen på www.optagelse.dk. 

Alternativer

Selvom du beder om en revurdering, kan det være en god ide at se på, om der er andre muligheder for at styrke din uddannelsesparathed.
Går du i 9.klasse, kan det være, at et 10.-skoleår er en oplagt mulighed. Der findes mange forskellige 10.klasse tilbud både på efterskoler og med erhvervsrettede profiler.

Produktionsskoler tilbyder ofte afklaringsforløb, således at du bliver klar til uddannelse.

Der er mange muligheder, og du og dine forældre kan få hjælp og vejledning af Ungdommens Uddannelsesvejledning.