Jeg har for mange lektier for

Måske er du i en situation, hvor du har for mange lektier for. Det kan være, at du lige nu har et stort lektiepres, hvor lektierne klumper sig sammen. Det kan også være, at du generelt oplever, at du har lidt for mange lektier for og at du har svært ved at nå dem alle.
Pige tæt og sover med bog i hånden

Der kan være perioder i 7.-9. klasse, hvor du oplever, at du har for mange lektier for. Måske handler det om, at større opgaver ligger oven i hinanden. Eller måske har du en tendens til at skubbe dine lektier til sidste øjeblik.

Det kan være meget frustrerende og stressende at stå med en masse lektier, som skal afleveres lige om lidt.

Måske oplever du, at dine lærere får lagt større afleveringsopgaver i forskellige fag i de samme uger.

Det kan være en udfordring, men måske kan det hjælpe dig at vide, at voksne også kan have nogle perioder på arbejdet, hvor opgaverne fylder meget og andre hvor der er mere ro på.

I de pressede uger er det en god ide at snakke med dine kammerater og lærere om lektieudfordringen. Måske kan I sammen lave en plan for, hvordan I fordeler lektiemængden over flere uger. I kan måske prioritere, hvilke opgaver det er bedst at få styr på først, og hvilke der kan vente til senere på ugen. 

Måske har du også fritidsinteresser og job, der skal passes, så lektierne nemt bliver noget, som bare skal overstås. Det er vigtigt, at du gør dig klart, hvilken rolle skolen og skolearbejdet har i dit liv.

  • Måske har du brug for at tænke dine prioriteringer igennem?
  • Hvor meget synes du lektier, fritidsaktiviteter og job skal fylde?
  • Hvad er vigtigst for dig lige nu?
  • Hvad er vigtigst for dig på længere sigt?

Snak med dine forældre eller dine lærere om, hvordan de kan hjælpe dig med at få bedre styr på dine lektier.