Jeg har svært ved at hjælpe mit barn med lektierne

Lektielæsning kan være en frustrerende situation for både dit barn og dig som forældre. Måske har dit barn ikke lyst til at lave lektier. Det kan også være, at du har svært ved at hjælpe dit barn, fordi skolen, sproget og lektierne er helt anderledes, end dengang du selv gik i skole

Lektielæsning er ikke altid den hyggestund, som mange forældre kunne ønske sig. Måske er dit barn slet ikke motiveret for at lave lektier. Måske har dit barn ikke forstået opgaven eller kan måske ikke finde sine ting. Som forælder kan du opleve, at det er op ad bakke at få positiv oplevelse ud af lektielæsningen derhjemme.

Klare rammer for lektielæsning

Tal med dit barns lærer om, hvordan du på bedste måde kan hjælpe dit barn med lektierne. Læreren er ekspert i at undervise og ved, at det kan være en udfordring at lave lektier med sit barn. Hun kender dit barns måde at lære på og ved, hvordan barnet kan reagere i situationer med krav. Det er også læreren, du skal kontakte, hvis du oplever, at informationer og forventninger til lektielæsningen derhjemme er uklare.

Skole-hjem-samtalen kan være et godt sted at lave aftaler om lektier mellem barn, forældre og skole. Så ved alle, hvad der forventes. Alene det, at barnet oplever klare rammer om lektielæsningen, kan give ro og skabe motivation. Med udgangspunkt i dit barn elevplan kan I til en skole-hjem-samtale også tale om mål for dit barns læring, så I får fælles mål for dit barns udvikling. I kan også tale om, hvordan lektielæsning i hjemmet kan støtte op om målene. I mange klasser anvendes ugeplaner eller lektiebøger på Elev- og Forældreintra, hvor du kan hente information om lektierne.

Når lektielæsning bliver vanskelig

Som forælder kan du opleve, at dine egne skolekundskaber ikke altid rækker til at hjælpe dit barn med lektierne. Måske handler det om sproglige udfordringer eller om, at man selv har lært andre metoder og tilgange til det faglige stof, som barnet sidder med. Den øgede brug af it i skolen kan også virke udfordrende for mange forældre. Når du oplever udfordringer med at hjælpe dit barn med lektierne, er det vigtigt at huske på, at det naturligvis ikke forventes af dig, at du som forældre kan hjælpe med lektierne på samme måde, som læreren eller pædagogen kan. Det er dit barns undervisere, som har den faglige kompetence til at forklare og hjælpe med skolearbejdet. Det er også deres opgave at sikre, at lektierne er tilpasset dit barns faglige niveau.

Alle folkeskoler tilbyder som et led i folkeskolereformen lektiehjælp og faglig fordybelse, hvor dit barn har mulighed for at få hjælp til lektierne af en lærer, pædagog eller en anden kvalificeret voksen.

 

Find flere råd til lektielæsningen

På disse sider kan du finde råd og inspiration til lektielæsning i hjemmet:

 

Vidste du at?

Der også findes en række forældreskoletilbud rundt om i landet, hvor forældre kan komme på kursus i at hjælpe deres barn med lektierne?

Spørg på skolens kontor, om der findes nogle kurser i jeres kommune

I emneartiklerne kan du læse mere om hvordan du kan hjælpe og støtte dit barn på mange andre måder, end den direkte hjælp til lektierne – for eksempel ved at forberede skoledagen og have fokus på læring i hjemmet