Jeopardy i matematik

Denne aktivitet er god i de situationer, hvor der skriftligt og mundtligt skal kommunikeres om/med matematik. Her får du let eleverne i gang med skriftligt at formulere deres egne spørgsmål/regnehistorier og efterfølgende mundtligt besvare hinandens.
Lav egne jeopardys

Forslag til læringsmål

  • Eleverne kan bruge enkelte fagord i de spørgsmål, som stilles eller besvares mundtlig/skriftligt.
  • Eleverne kan formulere sin egen talrækkefølge.
  • Eleverne kan forklare med ord, hvordan et talmønster vokser.
  • Eleverne kan formulere regnehistorier/ spørgsmål, hvor begreberne halv og dobbelt indgår.
  • Eleverne kan fortsætte et talmønster.

Valg af undervisningsaktivitet

På jeopardylabs.com er det muligt at oprette sine egne jeopardys. Det giver mening at bruge ressourcen adskillige steder. Fx som optakt til et emne, som afslutning, undervejs eller ved tilbagevendelse til et tidligere gennemgået emne. Det kan give eleverne fokus på, hvad de skal lære, eller hvad de har lært. Eleverne får genopfrisket deres viden om et emne.

Der skal dog ikke herske tvivl om, at der opstår størst mulighed for læring, når de selv laver deres egne jeopardys. Det falder godt i tråd med målene i It- og mediekompetencer i folkeskolen, hvor der bl.a. skrives om at træne eleverne i at blive mere bevidste og kompetente vidensproducenter og vidensformidlere. 

Det er ikke et krav, at det skal formuleres, som i jeopardy. Dette kan være med til at forenkle opgaven for eleverne. Skriv derfor blot spørgsmålet for oven og svaret for neden.

Tjenesten er tekstbaseret, hvilket gør, at man ikke uden videre kan inddrage billeder m.m. Dette kan dog nemt imødekommes ved at tegne fx talfølger på papir ved siden af og fx blot henvise til tegning nr. xx, når man har valgt et spørgsmål. "Hvordan ser næste figur ud? Se tegning 1".

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

4 gode råd

  1. Læreren bestemmer, at alle elever i hele klassen bruger samme kode, når de opretter en quiz. Dermed glemmer de ikke deres kode.
  2. Eleverne skal med det samme give linket til deres quiz til læreren, så de ikke glemmer, hvad den hedder. Ellers er det næsten umuligt at finde quizzen igen.
  3. Eleverne bør, når de har givet deres quiz en overskrift gemme deres quiz, idet de således får et link. Derefter redigerer de i den igen.
  4. Skriv blot spørgsmålet for oven og svaret for neden. Det er ikke et krav, at det skal formuleres, som i jeopardy. Dette kan forenkle opgaven for eleverne.

I dette eksempel er det bestemt, at eleverne selv skal formulere spørgsmål og svar.

Læs de 4 gode råd her på siden.

På forsiden kan man vælge mellem at lave sin egen quiz (Start building) eller søge blandt andres (Start browsing). Der kræves ikke oprettelse for at kunne lave en quiz.

Tryk på "Start building" og angiv derefter en selvvalgt kode. Afslut med "Start building".
Nu udfylder man de felter, som man har brug for. Hvis man ikke skriver noget i overskriften ved kolonnen, så kommer det ikke med i quizzen.

Når man er færdig, så trykker man på knappen "Save" i bunden af siden.

Nu får man 2 links, hvoraf det øverste er det vigtigste. Når man bruger det, så har man nemlig mulighed for at afprøve quizzen. Man har også mulighed for at redigere quizzen igen -  bare man har koden, som man brugte, da man oprettede.

Eksempler på spørgsmål

Hvad er det næste tal i talrækken 2,4,6,8... ? Hvad er det næste tal i talrækken 3, 4, 6, 9, 13 ...? Louie er halv så gammel som sin søster. Hvor gammel er Louies søster, hvis Louie er 8 år? Hvordan ser næste figur ud? Se tegning 1. 

Tegn på læring

Eleverne beskriver med tal og regnetegn, hvordan et talmønster vokser.

Eleverne formulerer skriftligt en talrækkefølge, som er enten stigende eller faldende.

Eleverne finder svaret på simple talfølger i formen a,a+2,a+4,..., b,b+3,b+6,... osv.

Eleverne finder figurmønstre og talmønstre i sine omgivelser, i diagrammer og tabeller.

Eksempler på evaluering

Det gode ved denne aktivitet er, at evalueringen ligger online i form af de spørgsmål, som eleverne formulerer. (Se de relaterede links i højre side).

Derudover kan man høre elevernes mundtlige svar på spørgsmålene. Man kan endvidere med fordel bede eleverne om at lave en skærmoptagelse af, hvordan de har formuleret et spørgsmål eller hvordan de vil forklare løsningen på et spørgsmål. 

Forenklede Fælles Mål

Matematik
1. - 3. klasse
Matematiske kompetencer (obligatorisk)
Kommunikation (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle mundtlige og visuelle kommunikationsformer, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan vise sin matematiske tænkning med uformelle skriftlige noter og tegninger (vejledende mål)
Eleven har viden om forskellige former for uformelle skriftlige noter og tegninger (vejledende mål)
Fase 3
Eleven kan anvende enkle fagord og begreber mundtligt og skriftligt (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle fagord og begreber (vejledende mål)
4. - 6. klasse
Matematiske kompetencer (obligatorisk)
Kommunikation (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan læse og skrive enkle tekster med og om matematik (vejledende mål)
Eleven har viden om formål og struktur i tekster med og om matematik (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik (vejledende mål)
Eleven har viden om mundtlige og skriftlige kommunikationsformer med og om matematik, herunder med digitale medier (vejledende mål)
Fase 3
Eleven kan anvende fagord og begreber mundtligt og skriftligt (vejledende mål)
Eleven har viden om fagord og begreber (vejledende mål)
7. - 9. klasse
Matematiske kompetencer (obligatorisk)
Kommunikation (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision (vejledende mål)
Eleven har viden om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan kritisk søge matematisk information, herunder med digitale medier (vejledende mål)
Eleven har viden om informationssøgning og vurdering af kilder (vejledende mål)
Fase 3
Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematik på forskellige niveauer af faglig præcision (vejledende mål)
Eleven har viden om afsender og modtager forhold i faglig kommunikation (vejledende mål)