Kalundborg Gymnasium

Kalundborg Gymnasium bruger det webbaserede selvevalueringsværktøj CLARA til at generere en individuel, personlig læringsprofil for eleverne.

Hvad?

Kalundborg Gymnasium bruger det webbaserede selvevalueringsværktøj CLARA (Crick Learning for Resilient Agency) til at generere en individuel, personlig læringsprofil for eleverne. Værktøjet er udviklet af forskere fra University of Bristol, og gymnasiet er knyttet til et forskningsprojekt.

Hvordan?

Eleverne svarer på 49 spørgsmål og får på den baggrund en profil, der viser, hvad der karakteriserer dem i relation til otte egenskaber, der relaterer sig til læring. Selvevalueringen er ikke fagfaglig, men drejer sig om læringsdimensioner på tværs af fag.

Med udgangspunkt i elevernes læringsprofiler holder lærerne CLARA-samtaler med de enkelte elever, hvor eleverne skal reflektere over, hvorfor deres profil ser ud, som den gør, og hvad de har brug for at arbejde med med hjælp fra læreren.

Lærerne ser samtidig et potentiale i, at profilerne kan bruges til at tegne et billede af de enkelte klasser, og hvad der er brug for, at læreren sætter fokus på på klasseniveau.

Fra at være afprøvet i udvalgte klasser er CLARA-læringsprofilerne ved at blive udrullet på hele skolen. I den forbindelse sender ledelsen løbende lærerne på kompetenceudviklingskurser i relation hertil.

Eksempler på metoder og redskaber

CLARA-læringsprofiler, CLARA-samtaler og tilrettelæggelse af undervisning på baggrund af læringsprofiler. 

Læs mere om CLARA her

Læs mere om Kalundborg Gymnasiums arbejde med CLARA-læringsprofilerne her 

Emneord