Kan din Facebook-side afsløre din personlighed?

Aktivitet. Dette redskab fra Cambridge University kan på få sekunder omdanne din facebookprofil til en personlighedsprofil, opsat efter både Big 5 og den Briggs Myers personlighedstest.
Digital matrice

Omfang: 10-40 minutter

Formål:

Redskabet lader brugeren undersøge sine digitale fodspor, dvs. hvordan computere på internettet opfatter en. Dette kan fx have en lavpraktisk betydning for, hvilke reklamer man får vist. I et større billede må man selv forestille sig og diskutere med sine elever, om det derudover er afgørende.

Derudover linkes der videre til nogle muligheder for at lave selvrapporterende testning af personligheden ud fra Big 5, som man så kan sammenligne med den automatiserede.

    

Forberedelse

Deltagere skal have enten en facebook-konto, en twitter-konto eller begge dele og skal være ok med at logge ind med denne og lade siden sortere i dataen.

Det bør overvejes, om eleverne skal læse om Big 5 før eller efter denne test, eller om øvelsen skal laves som en del af timen, hvor det gennemgås.

   

Gennemførelse

Eleverne kan på forhånd gætte på

1. Hvordan deres personlighedsprofil ser ud

2. Hvordan internettet tror, deres personlighedsprofil ser ud

Dernæst kan de lade redskabet udføre personlighedstesten og diskutere i små grupper, hvilke forskelle de ser, og hvad der kan være årsagen til forskellene mellem det forventede og det reelle.

Til sidst kan de gennemføre en 100-items besvarelse af Big 5 - testen og igen forholde sig til resultatet.

   

Opfølgning

Som kritisk vinkel på dette kan det diskuteres, hvad sådanne personlighedstests generelt kan bruges til. Hvad er fx effekten af selvrapportering og i hvilke tilfælde er sådan en test bedre end ens egen vurdering uden at tage en test?

Kreditering

Anders Fischer Riber, Horsens HF & VUC

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord