Karrierelæring i psykologi

At tænke i karrierelæring åbner op for en helt ny tilgang til det faglige stof, man i forvejen gennemgår. Her er øvelser direkte til brug i undervisningen.
Billede i lav opløsning af computerarbejdende mand, der keder sig

For ikke at ende i en varig tilstand af det, manden på billedet illustrerer her til højre, kan det måske give mening at tænke i karrierelæring af og til?

Et PLF-kursus i december 2017 åbnede op for en lang række muligheder for indtænke karrierelæring der, hvor det kan styrke den faglige forståelse hos eleven.

Materialerne fra kurset er tilgængelige i højre bjælke og rummer et inspirationshæfte med øvelser samt et powerpointoplæg om karrierekompetencer mere generelt.

Eksempler på spørgsmål, man kan undersøge i undervisningen, som automatisk indtænker karrierelæringsperspektivet: 

- Bliver man påvirket af stereotyper i sit jobvalg?

- Hvordan er ens jobvalg præget af ens sociale arv?

- Hvilke stressorer ligger der indlejret i ens drømmejob? 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Gå direkte til inspirationshæftet, som indeholder øvelser til alle kernestofområderne i faget.
Få lidt hurtig baggrundsinfo om selve karrierelæringsbegrebet og en fornemmelse for, hvordan kurset foregik.

Relaterede moduler

Emneord