Karrierelæring på htx

Karrierelæring handler ikke om vandkæmmede elever, der vælger hurtigt og effektivt, men om at lære eleverne at håndtere og forstå overgange i uddannelsessystemet ved hjælp af viden om sig selv, fag, uddannelser, arbejdsmarked og samfund. Her kan du læse om karrierelæring og se et eksempel fra Sukkertoppen Gymnasium.

Karrierelæring før og efter reformen

På de fleste skoler har man længe arbejdet med at forbedre overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående studier. Tanken er ikke ny, men med reformen er det kommet i fokus, da begrebet "karrierelæring" er blevet indskrevet i læreplanerne. 

Karrierelæring

- en læreproces, der retter sig mod opbygning af karrierekompetencer

Karrierekompetence

- elevernes håndtering af og forståelse for deres forløb og overgange i uddannelsessystemet ved hjælp af viden om dem selv, fag, uddannelser, arbejdsmarked og samfundet.

 

Karrierelæring i de enkelte fag

På mange gymnasier er der i de enkelte fag faglige ekskursioner, der også kan inspirere til valg af uddannelse og livet efter gymnasiet. Det kan i den forbindelse være en god ide at bede foredragsholderen om kort at præsentere sig selv med valg af uddannelsesbaggrund og et par bemærkninger om, hvad der har ført til det respektive job. På den måde får eleverne konkrete ideer - og måske viser det sig, at foredragsholderne/rollemodellerne ikke altid er gået "den lige vej"?

I undervisningen kan man bruge tekster, forsøg og temaer til en snak om uddannelse og livsværdier. I Dansk kan en litterær tekst være det, der åbner snakken om arbejdsforhold før og nu. I Kemi kan man tale om, hvordan man bruger et forsøg i erhvervslivet, og hvordan man kunne tænke sig, at en arbejdsdag ser ud for en kemiker.

Tanken er ikke, at karrrierelæring skal være et fast tema i alle fag, men at man som lærer husker at knytte en bemærkning eller lave en kort refleksionsøvelse, når chancen alligevel byder sig. På den måde bliver karrierelæring en integreret del af fagene, som falder mere naturligt ind i undervisningen.

Et eksempel fra Sukkertoppen Gymnasium

På Sukkertoppen Gymnasium i Valby arbejder Caroline Vogelius som underviser på htx og som projektleder med fokus på karrierelæring. Hun fortæller, at arbejdet stadig er under udvikling, og at det er tanken at inddrage karrierelæring mere direkte i de enkelte fag, så refleksioner og eksternt samarbejde bliver en integreret del af undervisningen:

"Det er vigtigt, at eleverne også kommer ud og oplever uddannelsesinstitutionerne og får koblet deres faglige interesse til de muligheder, der er. Valgkompetencen styrkes ved afprøvning".

Ved at arbejde med karrierelæring håber skolen, at eleverne bliver bedre klædt på til at træffe valg om uddannelse og tiden efter gymnasiet.

"Vi vil gerne afdramatisere valget for de mange elever, der føler sig stressede og alene om valget. Dette håber vi at gøre ved at give plads til refleksion, viden om uddannelser og mødet med rollemodeller".  

Mange lærere samarbejder med virksomheder og videregående uddannelser direkte i faglige forløb i undervisningen. Disse eksterne samarbejdspartnere arbejder skolen på at udvide og indsætte i en progression i løbet af den 3-årige gymnasietid.

1. år: Introforløb og vejledningssamtaler

I introforløbet, når eleverne lige er startet på gymnasiet, har de fleste fokus på de nye klassekammerater. På Sukkertoppen Gymnasium er der teambuilding, kanotur og introfest, så eleverne hurtigt lærer hinanden at kende og falder til på skolen. I forhold til begrebet karrierelæring handler disse aktiviter om at lære sig selv (og andre) at kende: "Hvilke styrker og svagheder har jeg selv, og hvordan er det at gå i gymnasiet?"

Efter grundforløbet snakker hver elev med en klasselærer eller studievejleder om valg af fag og studieretning. I samtalen inddrages bl.a. en matematikscreening, og med udgangpunkt i elevens interesser og evner formes en samtale, der også peger i retning af de videregående uddannelser. Samtalen handler om at afklare valget af studieretning. 

På et forløb om studieteknik lærer eleverne bl.a. om faglig læsning og forskellige metoder til læsning. I forløbet bliver eleverne undervist at forskellige faglærere, så eleverne får faglærerens eksempler på særfaglig læsning. Det skulle gerne ruste eleverne til at blive aktive læsere, så de får mere ud af de tekster, som anvendes i undervisningen.

Karrierelæring på første år drejer sig om at tage hul på snakken sammen med klassekammerater og lærere - og ikke om at have en skræddersyet plan for resten af livet!

2. år: Gruppearbejde om livsværdier

Undersøgelser viser, at elever sjældent snakker med jævnaldrene om uddannelsesvalg. Mange tror, at resten af klassen har klare planer og mål efter uddannelsen, hvilket ikke er tilfældet. På andet år skemalægger skolen derfor timer, hvor eleverne snakker sammen om, hvad der er vigtigt, når man skal vælge uddannelse. I to lektioner a 45 min. diskuterer eleverne på baggrund af en række øvelser og cases, hvordan man finder en god balance mellem fritid og job. Skal penge være styrende for valg af job, eller er der andre værdier, der er vigtigere?

Skolen arbejder også med at forsøge at integrere karrierelæring i fagene, både når eleverne er på faglige ekskursioner og i forbindelse med den almindelige undervisning, hvis en kort snak om uddannelse og livsværdier giver mening og ligger lige for.

3. år: Studiepraktik

Eleverne kan melde sig til studiepraktik og få et tredages indblik i, hvordan det er at gå på en videregående uddannelse. Det er brobygning for gymnasieelever!

Rigtig mange uddannelser tilbyder et antal pladser til studiepraktik, og så kan elever fra hele landet melde sig til, hvorefter der bliver trukket lod om pladserne. På Sukkertoppen Gymnasium er mange elever heldige at få afprøvet en videregående uddannelse i tre dage. 

Workshops arrangeret af Ålborg Universitet

Elever, der ikke kommer i studiepraktik, kan vælge mellem en række worshops afholdt af Ålborg Universitet (AAU København). I år har eleverne valgt mellem: 

Oplæg fra det tekniske fakultet for it og design

  • Visual effects: Er det magi eller? (Camilla Mødekjær, Medialogy)
  • Burde mennesket forbedres? (Laura Simonsen, Teknoantropologi)
  • Animation - En måde at formidle (Elisabeth S. Nordentoft, Medialogy)
  • It-baserede læringsplatforme - virker de? (Kasper Steen Bergstrøm, it, Læring og organisatorisk omstilling)
  • Teknologi skaber muligheder - Hvad betyder det for mig? (Christian Lindgren, it, læring og organisatorisk omstilling)

Oplæg fra en ingeniør samt Det naturvidenskabelige fakultet:

  • Cirkulær økonomi (Mikkel Kany, By-, Energi- og Miljøplanlægning)
  • Vores fantastiske krop - kroppens funktioner fra et neurofysiologisk perspektiv (Mathias Fliis Madsen, Læring og forandringsprocesser)

 Oplæg fra det humanistiske fakultet:

  • Stress blandt unge - et resultat af præstationssamfundet? (Julie Søgaard, Læring og forandringsprocesser).
© AAU

På Sukkertoppen Gymnasium valgte nogle af eleverne at følge en workshop om animation.

Studievalg København

Studievalg København har afholdt workshops med eleverne under titlerne ”Viden om mig” og ”Viden om uddannelse”. De to workshops varede to moduler a 45 min. og indeholdt en række refleksionsøvelser om valg af videregående studie. Samarbejdet med Studievalg København sikrede bl.a. en god vejledning for eleverne angående valg af uddannelse.

Studenter holder oplæg

Sukkertoppen Gymnasium har tradition for at invitere et udvalg af studenter, som fortæller om deres valg af studie. I år fik skolen besøg af:

Melodi Yusibova (Medicin)
Emil Zwicky-Hauschild (Sygeplejeske)
Andreas Damtoft (Medicin)
Lucas Spanheimer (Forsikringsmatematik)
Anna Lind Esmarch (Civilingeniør –Byggeri)
Mark Henriksen (IT-iværksætter)
Bilal Ajane (Maskinmester, DTU)
Rasmus Hammer-Jakobsen (Cand.Soc/Politisk kommunikation på CBS)
Jannika Larsen (Digitalt Design)

Relaterede filer

E-bog om karrierelæring med eksempler og spørgsmål

Relaterede moduler

Relaterede links

Bred indgang til emnet med alt fra forskning på området til konkrete øvelser til elever
Refleksionsøvelser om Karrierelæring - til brug i undervisningen
Videoer og artikler om forskning og karrierelæring med fokus på udskolingen

Emneord