Kazoo

Lad eleverne spille på kazoo. Forløbet kan strikkes sammen på forskellige måder og kan evt. strækkes ud som et element, der kører sideløbende med andre forløb.
COLOURBOX5840976.jpg

Kazooen eller Skipper Skræk-fløjten er et lille instrument, som kan udnyttes til gavn for en række musikalske discipliner. Den er sjov at spille på, og alle kan være med - tilmed er den billig i anskaffelse.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleven lærer at indgå i musikalsk udøvelse sammen med andre samt udvikler forståelse for grundlæggende musikalske parametre.

Gennem forskellige typer af lege med kazooen arbejder eleverne med bl.a. stemmetræning og tænker slet ikke over, at spil på kazoo næsten er det samme som at synge.

Omfang

Forløbet svarer til min. 5 lektioner.

Undervisningens tre faser (3)

Kazoo - Planlægning

Sammenspil,
Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Kazoo - Gennemførelse

Sammenspil,
Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Forenklede Fælles Mål

Musik
1. - 2. klasse
Musikudøvelse (obligatorisk)
Spil (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan deltage i enkelt sammenspil (vejledende mål)
Eleven har viden om rytmiske og melodiske figurer (vejledende mål)
Musikalsk skaben (obligatorisk)
Improvisation (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan udføre enkle improvisationer med stemme, krop og andre klangkilder (vejledende mål)
Eleven har viden om elementer i improvisation (vejledende mål)

Relaterede links

Prøv at søge på 'kazoo' på materialeplatformen! Der er udgivet mange relevante materialer, som giver mulighed for at arbejde videre.