Kildekritik og kritisk refleksion

Dette tema sætter fokus på kildekritik, research og Fake News. Under temaet finder du inspirationsmateriale med bud på, hvordan eleverne kan gøre sig erfaringer med at tage stilling på et oplyst grundlag. Materialet indeholder læringsaktiviteter, hvor der blandt andet arbejdes med emnet gennem rollespil, en kort film, den helt nye podcast ” Mener du egentlig det”. Derudover arbejdes med emnet gennem deltagelse i en særlig workshop om kildekritik og Fake News arrangeret af et af de danske biblioteker.

Materialerne nedenfor kan bruges som enkeltstående aktiviteter eller som en sammenhængende temadag eller et temaforløb.

LÆRINGSAKTIVITETER

En lærer og en gruppe elever lytter til fremlæggelse

Tag stilling på et oplyst grundlag

Eleverne tager stilling til, hvorvidt de umiddelbart mener, at valgretten skal sættes ned til 16 år. Derefter ser de en kortfilm med fakta samt argumenter for og imod, inden de igen tager stilling til emnet. Hermed får de erfaring med, hvad det vil sige at tage stilling på et oplyst grundlag, og at de ofte vil skifte mening, når de sætter sig ind i en sag.
To piger med lukkede øjne

Rollespillet: Nytter det noget

Nytter det noget, at unge engagerer sig i demokratiet – og hvad skal der til for at få flere unge til at engagere sig? Det er de to spørgsmål, som eleverne i dette rollespil kommer til at debattere. I rollespillet trænes elevernes evne til at sætte sig ind i andres synspunkter og baggrund for at mene, som de gør. Derudover trænes elevernes evne til at argumentere for deres holdninger, ligesom eleverne kommer til at reflektere over deres demokratiske handlemuligheder.
Podcast symbol

Podcast: Mener du egentlig det

I denne podcast om unge og demokrati fokuseres på unges interesser og holdninger til politiske og demokratiske spørgsmål, og på, hvor de ytrer sig – og om de ytrer sig. Podcasten følger tre unge Victor, Esther og Gül, når de deler ud af deres tanker omkring det at finde ud af, hvad man egentlig mener. Ungdomsforsker ved CeFU, lektor Maria Bruselius-Jensen fortæller bl.a. om, hvordan det står til med unges politiske deltagelse, og hvordan unges holdninger bliver påvirket eksempelvis på de sociale medier.
Papir og computer

Bibliotekspakke: Fake news, research og kildekritik

Som en del af den nationale kampagne om fællesskab, demokrati og medborgerskab tilbyder en række biblioteker landet over at afholde workshoppen ‘Fake News, research og kildekritik’. Kontakt det lokale bibliotek og hør, om de udbyder workshoppen. Alternativt kan du selv undervise eleverne med udgangspunkt i materialet.

Relaterede moduler