Kildekritik på internettet – 5 websider

Målet er, at eleverne udvikler en kritisk sans over for kilderne bag hjemmesider.
Kildekritik.jpg

I denne aktivitet arbejder eleverne med et fælles valgt emne på internettet. Ud fra brainstorm findes stikord om emnet, og eleverne søger i grupper efter websites med informationer om deres stikord. 

Eleverne samler 5 websites og finder ud af, hvem der står bag websitet. Eleverne vurderer herefter afsenderen både i forhold til troværdighed og holdning til emnet. Efter en klassefremlæggelse, hvor der også udarbejdes diagrammer over kilderne, arbejder eleverne videre i grupper med deres troværdige kilder og udarbejder en lille opgave, som fremlægges i klassen.

Forløbet består af fem trin.

Introduktion til forløbet 5 websider

Der vælges et emne, som både har aktuel karakter og historisk relevans, ligesom der er mange holdninger forbundet med emnet. Der er med andre ord mulighed for, at eleverne både finder gamle og nye indlæg og også vil komme ud for at finde stærkt farvede holdninger.

Herefter starter eleverne i tomandsgrupper  en "brainstorming" på nettet  netstorming. Elevernes brainstorming bygger altså på stikord, de finder på nettet.

Herefter samles alle i klassen, og alle stikord og kortere faktaoplysninger skrives op. Læreren har på forhånd samlet en række stikord, som det vil være relevant at komme ind på. Hvis eleverne ikke selv har fundet frem til tilstrækkeligt med stikord, til at skabe sig overblik over emnet, suppleres nu med aktuelle avisartikler eller print fra nettet.

Hver gruppe vælger nu et stikord, som de skal arbejde videre med.

Lup

Trin 1: De 5 første hit

Ved hjælp af søgemaskiner søges på dit stikord. De første 5 sider, der vises, noteres. Både ”den lange” adresse, som søgemaskinen foreslår, og ”forsiden”  altså den ”rene” domæneadresse noteres. 
De første 5 hits  altså de første 5 sider, der vises i søgemaskinen  skrives ned (eller kopieres over i et tekstbehandlingsprogram). 

For at kunne finde kilden må man tilbage til forsiden, den ”rene” domæneadresse. Find og noter adressen til forsiden for alle 5 adresser.
For at finde forsiden sletter man alle undersider  eksempel:

Url

Forsiden bør ligge på http://www.stil.dk.

Andre sider organiseres en anelse anderledes, f.eks. hedder undersiderne på TV2: http://nyhederne.tv2.dk/?channel  mens forsiden hedder:http://tv2.dk

Trin 2: Hvem står bag de 5 sider?

For at kunne vurdere kvaliteten af de svar, eleverne får, må de finde frem til afsenderen  kilden.

Kilden kan søges på selve siden, men man kan også gå ”bag om” og forsøge at finde sidens ejer.
På selve siden bør man på de seriøse sider kunne finde et link, der hedder noget i retning af: OM …, eller HVEM ER VI … 
Lad eleverne finde frem til det sted, hvor afsenderen/forfatteren eller ejeren af siden står.

Eleverne noterer oplysningerne og er opmærksomme på, at nogle sider bruger mange forskellige forfattere. På andre sider kan man allerede på navnet se, hvem der står bag, f.eks.http://www.fukoebenhavn.dk  på forsiden ses, at der er tale om Folkeuniversitetet i København.

Eksempler: "Om" og "Hvem er vi?"

Forfatterne kan være svære at finde. På http://www.fredsakademiet.dk skal man langt ned i teksten for at finde oplysningerne.

Andre steder er linket rimelig let at finde  men hvis ikke afsenderen er f.eks. en avis, vi kender i forvejen, kan det være svært at vurdere kilden, fx http://www.raeson.dk

Trin 3: Hvem er afsenderen?

Kkontaktoplysninger

Når afsenderen er fundet, skal eleverne forsøge at vurdere, hvordan vedkommende står i forhold til budskabet. 

Ingen kan være fuldstændig objektiv over for en sag, som de brænder for. Det er derfor vigtigt at finde ud af, hvad folkene bag hjemmesiderne står for. Her begynder detektivarbejdet. Lad eleverne søge på nettet efter de personer, du ikke kender. Er de politisk engagerede? Er de engageret i en speciel sag  f.eks. for/i mod EU. Har de en særlig faglig viden  f.eks. en uddannelse inden for området?

Eleverne kan nu udfylde et skema med oplysningerne om gruppens resultater. Hent Excel-dokumentet (under relaterede), og se et eksempel på, hvordan det kan gøres.

Trin 4: Kategorisering af sider

De 5 domæner eller sider kategoriseres nu efter afsender: firma, offentlig institution, privat organisation, privat person. Resultaterne indsættes i et regneark og fremlægges for klassen i diagramform. 

Kildernes troværdighed diskuteres nu i klassen:

Er kilderne upartiske?

Er der forskellige bidragsydere, eller har alle bidragsydere en holdning til fælles?

Hvad er deres hensigt med at skrive om emnet?

Hvem financierer sitet?

Er det angivet, hvornår materialet er lagt på nettet  er det måske forældet?

Trin 5: Opgaveskrivning og videre arbejde

Eleverne er nu tilbage ved computeren og forsøger at skabe sig overblik over deres delemne med udgangspunkt i troværdige kilder. Der skal produceres en sammenhængende tekst om gruppens emne. Teksten må altså ikke udelukkende bestå af citater fra de besøgte sider. Informationerne skal indarbejdes naturligt i teksten. Hvor citater direkte genbruges, skrives disse i citationstegn med angivelse af, hvor informationen er hentet.

Alle kilder angives i den endelige opgave som en samlet liste sidst i opgaven. Opgavens samlede omfang skal være på 1-2 maskinskrevne A4-sider, som efterfølgende fremlægges for klassen.

Produceret i samarbejde med

Medierådet for Børn Unge

Medierådet for Børn Unge og EMU har siden 2006 arbejdet sammen om at give lærere det bedste udgangspunkt for at bringe webetik ind i undervisningen.

Medierådet

Relaterede filer

Relaterede moduler