At klæde sig på

Klæd dig ud som du kunne have set ud i forskellige epoker af danmarkshistorien. Interaktivt site lader dig klæde en mand eller kvinde på med autentisk tøj. Man kan også tegne selv.

"At klæde sig på", handler om at finde ud af hvordan vi gik klædt i forskellige historiske perioder

793037_.jpg

"At klæde sig på" indeholder rigtig meget om tøj fra 1770 til 1870 og om de mennesker, der skabte og brugte det. 

Hjemmesiden har tre dele:

  • Klædeskabet - find oplysninger om det tøj bønderne gik i for over 200 år siden.
  • Artikler - hvorfor og hvordan man fabrikerede og brugte sit tøj.
  • Aktiviteter - en række aktiviteter, hvor man selv kan afprøve fortidens teknikker og materialer.

Forslag til brug af "at klæde sig på" i et forløb i 3-4 klasse

Fælles Mål og klassetrin

Klassetrin: 3 og 4 årgang.

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng.

Færdigheds- og vidensmål: Familie og fællesskaber: Eleven kan sammenligne tidligere tiders famile, slægt og fællesskaber med eget liv.

Forløbet er oplagt til tværfagligt samarbejde med håndværk og design

Nedenstående aktiviteter kan bruges i kronologisk rækkefølge eller udvælges efter behov. 

  1. Sørg for at eleverne har et device at arbejde på. Det kan være bærbare, tables eller smartphones.
  2. Introducer siden "At klæde sig på" for eleverne. 
  3. Fortæl og diskuter med klassen vha. det historiske klædeskab. Diskuter og prøv forskelligt tøj til både mænd og kvinder. Klik her. 
  4. Fortæl og diskuter på klassen hvilke materialer, redskaber og teknikker man havde til at lave tøj. Klik her for at gå til siden.
  5. Udvælg de aktiviteter, du mener har relevans for dit forløb og elever. Find forskellige bud i lærervejledningen her.
  6. Brug spørgsmålene på siden her som elevarbejde. Svarene findes på siden.

Forslag til evaluering.

Lav fx aktiviteten "quiz og byt" med begreber og svar fra siden. Man kan også bruge værktøjet "lærerens tjek" eller små skriveøvelser fra "hverdagsevaluering". Se mere her.