Klasseledelse i praksis - artikel

Hvad er klasseledelse, og hvordan bruger man det i sin undervisning?

Som ny lærer kan det være en udfordring af skabe ro i klasserummet og plads til undervisning. Er timen startet dårligt, kan det ofte tage tid at få gang i undervisningen. Men gennem klasseledelse kan man komme forstyrrelser i forkøbet og derved skabe et bedre læringsmiljø og gode relationer.

Klasseledelse handler om at variere sin undervisning, skabe rutiner, planlægge en god start og en god afrunding af hver enkelt time og være tydelig og præcis. I følge en undersøgelse fra Dansk Clearingshouse fra 2008 skal en god lærer være dygtig til sit fag, men læreren skal også være uddannet til at kunne lede en klasse og etablere tætte bånd til den enkelte elev. Lærerens omgangsform over for eleverne er en faktor, der påvirker læringsmiljøet. En god klasseleder beskrives således som en, der har relationskompetence, ledelseskompetence og didaktisk kompetence.

Klasseledelse

Fem kendetegn ved god klasseledelse:

I følge forskere fra UCC og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole er god klasseledelse ikke en medfødt evne men en disciplin, der kan læres.

  1. Rolig nu: En god klasseleder griber ikke ind i alle forstyrrelser. Det kan betale sig at have et slags filter for, hvornår det er vigtigt at gribe ind, og hvornår det er ok med lidt småsnak. Hvis man griber ind over for alle forstyrrelser, risikerer det at forstyrre mere i sig selv.
  2. Tydelig og præcis: En god klasseleder er tydelig og præcis, når han/hun sætter eleverne igang med en opgave. En årsag til uro kan være, at eleverne ikke er helt klar over, hvad de skal. Læreren skal undgå uklar instruktion og derved gøre sig umage, når han/hun forbereder sin instruktion.
  3. Rutiner. En god klasseleder arbejder med indarbejdede rutiner. Kendte og indarbejdede rutiner skaber ro. Det er en fordel at lave aftaler om, hvad eleverne gør, når der foretages skift i undervisningen. Og hvad de gør, når de er færdige med et stykke arbejde.
  4. Variation. En god klasseleder varierer sin undervisning. Hvis man arbejder på den samme måde hele timen igennem, kan motivationen dale, og der kan opstå uro, fordi nogle måske har svært ved at bevare koncentrationen.
  5. En god afrunding. En god klasseleder afslutter timen på en ordentlig måde. En time bør ikke afsluttes med, at læreren står og råber beskeder, mens eleverne er på vej ud af døren. En god klasseleder har i forvejen tænkt over, hvordan times skal afsluttes, så der er et sted at starte undervisningen fra næste gang.

Kilde: Plauborg, Helle et. al. (2010): "Læreren som leder - klasseledelse i folkeskolen og gymnasium."

 

Relaterede links

Skoleelever skal mødes med høje, men realistiske faglige mål. Lærerne skal løbende give feedback på elevens arbejde og evne til at indfri målene, og endelig skal klassens regler og rutiner stå klare for alle fra skoleårets start. Læs mere på uvm.dk hvor der også linkes til rapport om klasseledelse og anbefalinger til ro og klasseledelse.
Kilde: Folkeskolen
Undervisningsministeriets side om ro og klasseledelse.