Klimaforandringer i Arktis

Nyt undervisningsmateriale om klimaændringer Se klip om klimaændringer fra DR's arkiver og arbejd problemorienteret med aktuelle cases fra Arktis.

DR Gymnasium har lavet et nyt gratis undervisningsmateriale om klimaændringer til Naturgeografi og Geovidenskab. Det hedder "Klimaændringer" og findes på dr.dk/klimacase

Undervisningsmaterialet lægger op til problemorienteret undervisning om klimaændringer med udgangspunkt i klip og udsendelser fra DRs arkiver. Første tema er Klimaændringer i Arktis. 

Undervisningsmaterialet består af korte videoklip, hele udsendelser, øvelser, eksperimenter og relevante artikler, der medvirker til at besvare problemstillingen inden for den valgte case. Det centrale for forløbet er den problemorienterede tilgang til undervisningen. 

Forløbet består af tre dele med arkivklip, udsendelser, øvelser og opgaver.

1. Hvorfor smelter isen i Arktis?

2. Er der olie i Grønland?

3. Hvem ejer Nordpolen?

DR Gymnasium med nyt tema om klimaændringer i Arktis
© DR Gymnasium

Der offentliggøres to  undervisningsforløb mere inden sommerferien 2014.Et om Afrikas Horn og et om Ekstremt vejr

Undervisningsforløbene er udviklet af:
Morten Ravn, Statens Naturhistoriske Museum (morten.ravn@snm.ku.dk)
Niels Vinther, Egedal Gymnasium og NTS-centeret (nvi@nts-centeret.dk)
Undervisningsmaterialet er udviklet med støtte fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

DR Gymnasium med nyt tema om klimaændringer i Arktis
© DR Gymnasium

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede moduler