Kobbers giftighed på daphnier

Et eksperiment der viser, hvordan tungmetaller kan påvirke miljøet. Daphnier udsættes for stigende mængder kobber, og dødelighed og aktivitet bestemmes.
daphnie1.jpg

Omfang 

Daphnier eller andet småkravt fra en nærliggende sø udsættes for kobber. Deres aktivitet/overlevelse bestemmes efter nogle dage.

Formål

Mange tungmetaller er giftige. Kviksølv, cadium og bly er giftige for mennesker. Kobber har en tilsvarende virkning på dyreplankton, men ingen effekt på mennesker.

Formålet med forsøget er at teste forskellige opløsninger af kobber på dyreplankton. 

Forberedelse 

I skal bruge kobberopløsning, demineraliseret vand, dyreplankton fra friskt planktontræk, reagensglas, målepipetter på 5,10 og 20 ml, en sugebold, etiketter til mærking og en glasholder. 

Gennemførelse

 1. Der fremstilles en stamopløsning med 0,786 g CuSO4 .5H2O opløst i en liter vand.
 2. Fra stamopløsningen udtages med pipette 20 ml, der overføres til reagensglas. Herfra udtages 10 ml, der overføres til reagensglas 2. Til glas 2 tilsættes 10 ml demineraliseret vand. Glasset omrystes med prop på. Fra glas 2 udtages nu 10 ml, der overføres til glas 3. Glas 3 tilsættes 10 ml. demineraliseret vand og rystes med prop på. Produceren skal gentages, indtil alle 8 glas indeholder kobberopløsning. Derudover laves et glas 0 med 10 ml demineraliseret vand. Med pipette overføres 5 ml mosevand med dyreplankton til hvert af de 9 glas. Glassene stilles ved stuetemperatur i dagslys uden direkte sollys.
 3. Efter cirka 2 timer rystes glassene og iagttages. Start med glas 0, så du kan se, hvordan upåvirkede dyr bevæger sig. Marker i et resultatetskema med L = lever vel, dyr med normale bevægelser, B = både levende og døde dyr, D = alle dyr døde. 
 4. Næste dag iagttages igen som under punkt 3.

Opfølgning og rapportspørgsmål

 • Hvilken koncentration er dødelig for dyreplankton efter 2 timer? Og hvilken er dødelig efter 1 døgn?
 • Tungmetaller ødelægger generelt enzymer, og det er heri, deres giftvirkning består. Hvad er enzymer, og hvorfor kan ødelagte enzymer være dødeligt?
 • Hvad er bioakkumulation af tungmetaller i fødekæden?
 • Hvorfra stammer tungmetaller i naturen?
 • Opskriv reaktionsskemaet for opløsning af kobbersulfat CuSO4 i vand.
 • Hvis Sulfationerne (SO42-)  istedet skulle sidde sammen med Natriumioner. Hvad vil så formlen blive?
 • Opskriv formlerne for de salte, Sulfat danner med henholdsvis Barium, Magnesium, Kalium, Calcium og Aluminium.
 • Forklar, hvorfor ovenstående metalioner får den ladning, de får.
 • Bestem formelmassen for de 5 salte fra 3.
 • Hvad bliver formlen for de salte ammonium (NH4+) danner med chlorid (Cl-), nitrat (NO3-), Sulfat og fosfat (PO43-).

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Vejledning til eksperimentet