Kolonisering / imperialisme - nye verdensbilleder, brud og tradition

Forløbet arbejder med forslag til kernestof fra Læreplanen under inddragelse af filmmateriale i undervisningen. Overordnet belyser forløbet det kulturelle møde fra slutningen af 1700-tallet til ca. 1900 mellem europæere og koloniernes befolkninger - opfattelsen af ”de andre” til forskellige tider som en konsekvens af kolonisering / imperialisme. Kulturmødet føres op til i dag vha. de foreslåede film og elevaktiviteter. Lektionerne er på 90 minutter.

De faglige mål som forløbet kan imødekomme:

– formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
– analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne
– analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden
– reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
– formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Fremstillingsstof til brug for lektion 1-4 er fra Inge Adriansen et al, ”Fra oplysningstid til imperialisme” (Gyldendal, Fokus 2, her er brugt i-bog 2013 – siderne findes også i bogform)

Lektion 1: ss. 9-13 – om definition på kolonialisme, verdenskort, handelsselskaberne og merkantilisme

Kilde: 
Ferdinand Römer om merkantilismen – se link overfor 

Lektion 2: ss. 16-22 – om Den Transatlantiske Slavehandel, menneskesyn og raceblanding, oprør, slaveriets ophør og kulturmøder

Kilder:  
Paul Isert om det kulturelle møde – se link overfor 
Paul Isert om blandede ægteskaber – se link overfor 
Friderik Thaarup om Guinea - se link overfor

Lektion 3: ss. 170-177 – om definition på Imperialisme, teknologi, menneskesyn og racisme, teorier om imperialisme, imperialisme i forskellige lande

Kilder: 
Jules Ferry forsvarer imperialismen, 1885 fra "Verden efter 1914" af Carl-Johan Bryld (Sytime, ibog) - se link overfor

Jarlen af Cromer, tidligere britisk guvernør, om protektoratet over Ægypten, 1908 og

Sir Charles Dilke om den britiske imperialisme, 1869

Lektion 4: ss. 178-186 – om imperialismen i Afrika

Kilder: 
W. F. Blunt: ”Storbritanniens imperialistiske skæbne”  fra "Verden efter 1914" af Carl-Johan Bryld (Sytime, ibog) - se link overfor

Lektion 5: Film ”Min onkels Porsche" (i link overfor)

Klassen ser filmen sammen og deles derefter op i grupper som arbejder med filmanalysen - særligt "Indhold og miljø" og "Perspektiver". Resultaterne af filmanalysen fremlægges for klassen i form af en powerpoint der indeholder udsnit af filmen som belyser svarene på deres arbejde.
Præsentationen skal også relateres til arbejdet med kildematerialet.
Se link  til fimanalyse overfor

Lektion 6: Film "Lagos in Red" (i link overfor)

Se filmanalyse i link overfor - der arbejdes særligt med "Indhold og miljø" og "Perspektiver". Fremlæggelse som i lektion 5.

Lektion 7: Elevaktivitet

Klassen deles op i mindre grupper på 3-4 elever der kan vælge mellem:

Lav en kommenteret lommefilm der viser importerede varer fra den 3. Verden i dit lokale supermarked eller andre steder (f. eks. marskandiser, antikvitetsforretning), eller
find plakater eller andet om samme emne i dit nærområde – lav evt. selv en plakat der belyser kulturmødet

Resultaterne lægges i et google drev / Fronter / Lectio, fremlægges og diskuteres i klassen i næste lektion

Lektion 8: Eleverne fremlægger resultaterne af deres arbejde. 
Resultaterne ”udstilles” virtuelt evt. for andre klasser på skolen.

Lektion 9: Evaluering og opsamling

brug www.socrative.com  om forløbet af og udbyttet af undervisningen eller spørgeskema i Lectio.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Forløbet er udviklet på fagdidaktisk kursus.

Relaterede links

Filmanalyse: "Min onkels Porsche"
Filmanalyse: "Lagos in Red"
Jarlen af Cromer, tidligere britisk guvernør, om protektoratet over Ægypten, 1908
Sir Charles Dilke om den britiske imperialisme, 1869
W. F. Blunt: ”Storbritanniens imperialistiske skæbne”
Artikel fra Information om nutidens relationer til kolonialismen. Kan bruges til inspiration for elevernes søgning af dagligvarer i lokalområdet med relation til Danmarks koloniale fortid (lektion 7).
Debatindlæg i Information om artiklen ovenfor om kolonialisme og design.
Forslag til undervisning i bæredygtig udvikling.