Kom godt i gang med arbejdet med læringsmål

Få en introduktion til arbejdet med læringsmål i undervisningen.
Undervisningsministeriets logo

Forligskredsen bag folkeskoleloven har den 19. maj 2017 indgået aftale om at løsne bindingerne i Fælles Mål for at give skolerne og lærerne et større professionelt råderum til at tilrettelægge undervisningen. Aftalen er blevet gennemført ved en lovændring, der trådte i kraft den 14. december 2017 og nye bekendtgørelser om Fælles Mål, der trådte i kraft den 15. marts 2018.

Hovedindholdet i ændringerne er følgende:

  • Fagformålet er stadig gældende efter ændringen.
  • Kompetencemålene for folkeskolens fag og emner er fortsat gældende.
  • Færdigheds- og vidensområderne er gjort bindende. Færdigheds- og vidensområderne angiver i overskriftsform afgørende elementer inden for kompetencemålene.
  • Færdigheds- og vidensmålene, som før var bindende, er nu vejledende. Færdigheds- og vidensmålene er fastsat inden for hvert færdigheds- og vidensområde.
  • Opmærksomhedspunkterne i børnehaveklassen, dansk og matematik er fortsat obligatoriske.
  • De to kanonlister i hhv. dansk og historie er fortsat obligatoriske at benytte i undervisningen.

Ændringerne udspringer af en politisk intention om at give skolerne og lærerne et større professionelt råderum til at tilrettelægge undervisningen. Endvidere er det et ønske at undgå, at vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning kan opfattes som en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang. På den baggrund vil vejledningen om arbejdet med læringsmål og tilhørende materialer ikke længere være publiceret på www.emu.dk.

Ministeriet forventer i den kommende tid at igangsætte udviklingen af bredere inspirationsmaterialer, der sætter fokus på forskellige tilgange til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

 

 

 

Læs mere (0)

Relaterede links

Læs mere om ministeriets læringskonsulenter og de arrangementer, som læringskonsulenterne afholder.