Kom godt i gang med arbejdet med læringsmål

Få en introduktion til arbejdet med læringsmål i undervisningen.
Undervisningsministeriets logo

Forligskredsen bag folkeskoleloven har den 19. maj 2017 indgået aftale om at løsne bindingerne i Fælles Mål for at give skolerne og lærerne et større professionelt råderum til at tilrettelægge undervisningen. 

Hovedindholdet i ændringerne er følgende:

  • Med ændringen vil kompetencemålene for folkeskolens fag og emner stadig være gældende.
  • Færdigheds- og vidensområderne vil være bindende. Færdigheds- og vidensområderne angiver i overskriftsform afgørende elementer inden for kompetencemålene.
  • Færdigheds- og vidensmålene, som i dag er bindende, gøres vejledende. Færdigheds- og vidensmålene er fastsat inden for hvert færdigheds- og vidensområde.
  • Opmærksomhedspunkterne i børnehaveklassen, dansk og matematik vil fortsat være obligatoriske.
  • De to kanonlister i hhv. dansk og historie vil fortsat være obligatoriske at benytte i undervisningen.

Lovforslaget om ændringen fremsættes for Folketinget oktober 2017 og forventes – i lighed med den nye bekendtgørelse om Fælles Mål – at træde i kraft omkring årsskiftet.

 

Ændringerne udspringer af en politisk intention om at give skolerne og lærerne et større professionelt råderum til at tilrettelægge undervisningen. Endvidere er det et ønske at undgå, at vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning kan opfattes som en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang. På den baggrund vil vejledningen om arbejdet med læringsmål og tilhørende materialer ikke længere være publiceret på www.emu.dk.

Ministeriet forventer i den kommende tid at igangsætte udviklingen af bredere inspirationsmaterialer, der sætter fokus på forskellige tilgange til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

 

 

 

 

Læs mere (0)

Relaterede links

Læs mere om ministeriets læringskonsulenter og de arrangementer, som læringskonsulenterne afholder.