Kommune

Fem gode råd til kommunen til at skabe balance mellem skole og idræt.
Kommunen

1. Skab rammer for gode talentmiljøer
Understøt foreningsudvikling i de relevante idrætsgrene, så de kan skabe gode klub- og talentmiljøer, med udgangspunkt i ATK 2.0 og et godt samarbejde med specialforbundene. Udvis fleksibilitet i forhold til adgang til træningsanlæg m.v., så det harmonerer med skolernes og foreningernes behov. Udpeg eventuelt en koordinator, der kan være brobygger mellem elevens forskellige arenaer.

2. Forstå kravene til god talentudvikling
Sæt jer ind anbefalingerne for udvikling af gode talentmiljøer, så eleven sikres den bedste skolegang og talentudvikling. Indhent for eksempel erfaringer fra kommuner, hvor det lykkes godt.

3. Skab et fælles sprog
Husk at sikre, at der er et fælles sprog omkring talentarbejdet, når forvaltningerne omkring eleven taler sammen, så både ledere, lærere og trænere har samme sprog og samme forståelse for elevens skole såvel som idræt. Det kan for eksempel ske gennem en styregruppe.

4. Kompetenceudvikling
Understøt skolerne og foreningerne omkring eleven i arbejdet med kapacitetsopbygning af lærere, skoleledere og trænere, så det tværgående samarbejde mellem de forskellige aktører styrkes og forenes. Det kan ske i faglige netværk med skoler og foreninger, der har elever med talent, så de kan videndele.

5. Samarbejd på tværs af forvaltninger 
Sørg for at de forskellige forvaltninger, som er inde over eleven, har en fælles handleplan for, hvordan en elev med talent lykkes bedst i både skoleregi og foreningsregi. For eksempel kan der nedsættes en styregruppe med personer fra begge forvaltninger. Det er en klar fordel, hvis der samtidig indgår repræsentanter fra skoleledelsen og foreningerne samt en forældrerepræsentant.

 

Relaterede moduler