Kommunikation mellem skole og hjem

Det er vigtigt med en god kommunikation mellem skole og hjem. Her i artiklen kan du læse om nogle af de forskellige muligheder, du har for at kommunikere med dit barns skole.
Pige med dåse i snor

For at sikre en god kommunikation mellem skolen og det enkelte hjem, er det vigtigt, at begge parter er aktive. Det sker typisk ved, at både skolens lærere og pædagoger sender informationer hjem om klassen og det enkelte barn. Samtidig bør du som forælder også følge med i skolens dagligdag. Kommunikationen mellem skolen og hjemmet kan foregå på mange måder.

Den direkte kontakt med lærere og pædagoger

At tale direkte sammen med skolens personale er en god kommunikationsform. Mange pædagoger har en daglig snak med forældre ved afhentning af deres børn i SFO’en eller fritidstilbuddet. Det giver mulighed for at få en uformel snak om små problemstillinger, og der kan gives en gensidig orientering om mindre vigtige dagligdags forhold, såsom madpakker, tøj og legeaftaler.

Hvis du vil tale med en lærer i løbet af skoledagen, er det en god ide, at kontakte læreren inden samtalen, da mange lærere kan være optaget af tilsyn og forberedelse af undervisningen i elevpauser. 

 

Skriv en mail til læreren og aftal et møde eller en telefonopringning. Du har også mulighed for at deltage i en af klassens lektioner, hvis du på forhånd aftaler det med skolens leder. Mange elever er glade for at vise skolen og klassens dagligdag frem for forælder, og det giver et godt indblik i dit barns skoledag.

Telefonisk kontakt til lærere og pædagoger

Det er forskelligt fra skole til skole, hvilke regler de har for, hvornår du som forælder kan kontakte den enkelte lærer eller pædagog telefonisk. Som hovedregel kan du kun kontakte lærerne og pædagogerne indenfor deres arbejdstid. Du bør kunne finde information om dette på skolens hjemmeside.

ForældreIntra

De fleste skoler i Danmark anvender ForældreIntra som det fortrukne kommunikationsredskab mellem skole og hjem. ForældreIntra kan indeholde information om lektier, årsplaner, personaleoplysninger, tilmelding til forældremøder og lektiehjælp. Du kan også finde oplysninger om skolen og dit barns klasse. Det er også her, at kontaktbogen findes i en elektronisk udgave.  Mange lærere arbejder nu kun på skolen og læser ikke mails og beskeder efter kl. 17. Derfor er det vigtigt, at du skriver til skolens personale inden arbejdsdagens ophør, hvis du vil give skolen en besked om næste dags skoledag. 

Skolens hjemmeside

På skolens hjemmeside finder du generelle oplysninger om skolen. Mange af de mest almindelige spørgsmål, som du kan have som forælder, finder du svar på ved at læse på skolens hjemmeside.

De fleste skoler har også en spændende nyhedsavis på skolens hjemmeside, hvor store som små begivenheder bliver fortalt.

Elevplaner

Hvert år skal der udarbejdes mindst en elevplan for dit barn uanset, hvilket klassetrin dit barn går på. Elevplanen skal både indeholde individuelle mål og status for den enkelte elevs læring. Elevplanen rummer også en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå. Elevplanene skal være med til at styrke samarbejdet mellem skole og hjem og hjælpe dig som forældre til, hvordan du aktivt kan bidrage til, at dit barn får størst muligt udbytte af undervisningen. Elevplanen vil typisk danne baggrund for skole-hjem-samtalen.

Du kan læse mere om elevplaner i artiklen "Få overblik over dit barns læring med elevplanen"

Skole-hjem-samtalen

Mange skoler har skole-hjemsamtaler, hvor klassens lærere (typisk dansklæreren og matematiklæreren) indkalder dig til en samtale om dit barn. I nogle tilfælde kan eleverne også inviteres med til skole-hjemsamtalen. Mødet varer typisk 15 til 20 minutter, og her kan du få en kort status på dit barns skolegang. Det er også her, du har mulighed for at stille spørgsmål direkte til dit barns primære lærere med afsæt i for eksempel elevplanen.

Forældremøder

Forældremøder er for alle klassens forældre. Møderne bliver typisk afholdt i starten af skoleåret, hvor klassens årsplaner kan blive gennemgået, nye fag kan blive præsenteret og du kan hilse på de andre forældre og eventuelt nye lærere i klassen. Der vil også være mulighed for at tale om fælles regler for klassen, klassearrangementer, komme med idéer til undervisningen og tiltag, som kan styrke trivslen i klassen.

Facebook og andre sociale medier

Enkelte skoler og kommuner anvender sociale medier, som blandt andet Facebook, til at informere om nyheder og skabe debat om folkeskoletemaer. Fordelen ved denne kommunikationsform er, at den i forvejen bruges af mange, den er let tilgængelig og kommunen/skolen kan hurtigt få mange forældre i tale på én. Du kan som forælder følge forældre fra andre skoler og blive inspireret af deres kommentarer.