Konferencer - Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet tilrettelægger en række konferencer med fokus på temaer under det gymnasiale område. Her kan du finde henvisninger til kommende konferencer og materialer fra afholdte konferencer.

Konferencer 2016 (1)

Mediefagskonference - Mediefag på langs og tværs i uddannelsessystemet

COLOURBOX6152439.jpg
Hvordan styrkes samarbejdet omkring arbejdet med levende billeder på tværs af uddannelsessystemet, og hvordan ser fremtidens mediefag ud? Disse to spørgsmål, vil være i fokus til Styrelsen for Undervisning og Kvalitets konference om mediefag på tværs af uddannelsessystemet.

Afholdte konferencer i 2015 (6)

Konference om skriftlig eksamen i musik

Guitarist
Hvordan tilrettelægger man sin undervisning i den skriftlige dimension af musikfaget, så eleverne inddrages og rettearbejdet mindskes? Det er et af de spørgsmål, som vil være i fokus til Undervisningsministeriets konference.

Psykologikonference - i krydsfeltet mellem teori og praksis

Undervisningsministeriets logo
Hvad viser den nyeste psykologiforskning, og hvilke didaktisk greb kan vi bruge for at aktivere forskningen i vores undervisning? Det er nogle af de spørgsmål som vil være i fokus til konferencen om krydsfeltet mellem teori og praksis i psykologiundervisningen.

Matematikkonference: særlige udfordringer på hf og VUC

Opgaver
Matematikfaget har stor betydning for elevernes naturvidenskabelige almendannelse og deres opøvelse af studiekompetence. Imidlertid oplever mange lærere på hf og VUC en række udfordringer i forbindelse med den daglige undervisning i faget. Det vil vi gerne gøre noget ved!

FIP - 2015

fip
Her finder du materialet fra første FIP-kursus i matematik. Matematik er et stort og vigtigt fag - både for udviklingen af elevernes studiekompetence og for elevernes adgang til en lang række videregående uddannelser. I dag er der dog mange elever, der klarer sig dårligt i matematikken, og det ønsker undervisningsministeriet og matematiklærerforeningen at gøre noget ved. Nu kan du finde de materialer der blev brugt i første FIP-forløb ude til højre på denne side.

Konference om skriftlighed i afsætning

Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet har afholdt konference for afsætningslærere på hhx d. 16 april 2015. Konferencen handlede om, hvordan den skriftlige dimension i faget kan styrkes. Et centralt fokuspunkt var potentialet i at arbejde med det skriftlige som en integreret dimension i anvendelses- og produktorienterede undervisningsforløb.. Her finder du materialerne fra konferencen.

Vis alle Vis færre

Afholdte konferencer i 2014 (13)

AT-konferencer 2014: Fremtidens AT

Undervisningsministeriets logo
Hent fagkonsulenternes oplæg og PowerPoints fra Julie Rørdal Thom og Hans Marker.om innovation i AT. Materialet er fra Undervisningsministeriets konferencer om fremtidens AT: 27/8 – Aalborghus Gymnasium, 28/8 – Skanderborg Gymnasium, 3/9 – Høje Tåstrup Gymnasium, 4/9 – Frederiksberg Gymnasium. .

Midtvejskonference om rammeforsøg

Sort skoletavle med kridt
Materiale fra Undervisningsministeriet midtvejskonference d. 26. februar 2014 om rammeforsøgene i 2. fase af Udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser.

Konference: Matematik B på stx – en særlig udfordring

Terningespil med sandsynlighed
© Troels Gannerup Christensen
Matematikfaget har meget stor betydning for elevernes almendannelse og studiekompetence. Langt størstedelen af gymnasieelever i det almene gymnasium har i dag matematik på B-niveau. Faget er i mange tilfælde bundet sammen med både naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske studieretningsfag. Undervisningsministeriet afholder konference om dette tirsdag d. 29. april kl. 9.30‐16 på Mulernes Legatskole i Odense.

Konference om matematik i de økonomiske fag på hhx

Undervisningsministeriets logo
Undervisningsministeriet har afholdt en konference om fagligt samspil mellem matematik og de økonomiske fag for lærere der underviser i afsætning, virksomhedsøkonomi, internationalt økonomi eller matematik. Her finder du bilag og oplæg fra konferencen.

Konference om Dansk i flerfaglige sammenhænge i htx

Undervisningsministeriets logo
Undervisningsministeriet har den 27. januar 2014 afholdt en konference om dansk i flerfaglige sammenhænge i htx. Her kan du hente programmet, oplæg og øvrige bilag fra konferencen.

Vis alle Vis færre

Afholdte konferencer i 2013 (10)

Konference om Oldtidskundskab 2013

Græsk Apollon-tempel
Materiale fra Undervisningsministeriets konference om oldtidskundskab afholdt d. 7. nov. 2013: ARVING TIL SAMTALEN - Tekster, undervisningsformer og fagsamarbejde i oldtidskundskabsundervisningen på stx.

Konference om de skrivende gymnasieelever

genreskriv1.jpg
Her finder du materiale om skriftlighed i gymnasiet. Materialet stammer fra slutkonferencen på Undervisningsministeriets forsøg med skriftlighed i gymnasiet.

Konference om rammeforsøg

Undervisningsministeriets logo
Afsluttende konference om rammeforsøg i forbindelse med første fase af Udviklingsplanens afholdt d. 13/9 2013 i Høje Taastrup.

Konference om IT/CAS i matematikundervisningen ved hhx

Pige, der sidder og læser
Undervisningsministeriet har i marts 2013 i et samarbejde med Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening (HMF) afholdt en konference om IT/CAS i matematikundervisningen. Konferencen rettede sig til alle matematiklærere ved hhx.

Vis alle Vis færre

Afholdte konferencer i 2012 (8)

Vis alle Vis færre

Afholdte konferencer i 2011 (3)

HF-konference med fokus på skriftlighed 2011

857400_.jpg
I forbindelse med justeringerne af bekendtgørelserne og læreplanerne i 2010 blev der udarbejdet et nyt bilag 2 om ”Kursisternes studieforberedende skrivekompetencer” til HF2- og hfe - bekendtgørelserne