Konflikthåndtering - Grib konflikten

Som lærer er det vigtigt at kende metoder og kernepunkter i håndtering af konflikter.
Konflikt

Konflikter er noget, alle oplever. Det kan opstå hvor som helst og når som helst - på arbejdspladsen, i hjemmet og i skolen. Specielt i skolen har man fokus på lærerens håndtering af konflikter, og konflikter er da også et vilkår for dagligdagen i klasselokalerne. Der opstår jævnligt uoverenstemmelser blandt eleverne om fx løsning af en opgave, anderledes holdninger end ens egne, mobning, slåskampe m.m.

Mange oplever uenigheder, uden at det nødvendigvis behøver at være en konflikt, og den løses som regel hurtigt. Konflikten opstår, idet der opleves ubehagelige følelser overfor et andet menneske, og når man føler sig angrebet.

På Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside er der udgivet et gratis materiale, som hedder ”Grib konflikten – om konstruktiv konflikthåndtering i skolen” af Lotte Christy (Se under relaterede filer og links). Denne udgivelse giver redskaber til:

  • At forstå og møde konflikter.
  • At skabe et socialt læringsrum med plads til alle.
  • At gribe konflikterne, når de er der.
  • At undervise og træne i konflikthåndtering.

De fire kernepunkter

Der er ikke én konflikt, der er ens. Derfor er det vigtigt at vurdere, analysere og forholde sig til den aktuelle konflikt, man står i. Man går dog aldrig helt galt i byen ved at forholde sig til de fire kernepunkter og arbejde ud fra at besvare de spørgsmål, som de indebærer:

  1. Hvad er der sket? Hvad er problemet?
  2. Hvilke følelser har konflikten vakt?
  3. Hvad vil du/I have til at ske?
  4. Hvad kan du/I faktisk gøre?

For en nærmere forklaring af de fire kernepunkter, se under relaterede filer og links!

Konflikttrappen

Konflikttrappen er en model, som visualiserer den destruktive optrapning af konflikter. Med modellen kan der skabes et overblik over konfliktens optrapning og dynamik, således at man kan bevæge sig ned ad trappens trin, når konflikten er opstået. For mere viden, se under relaterede links.

Konfliktens kommunikation

En konflikt kan både opstå og opløse sig på baggrund af den kommunikation, man udsender. Et nedstirrende blik kan lede til irritation hos den nedstirrede, og en kærlig berøring kan vise modparten, at der ikke menes noget ondt trods uenigheden.

Sproget kan optrappe en konflikt, hvis der f.eks. bebrejdes, vurderes, kritiseres, generaliseres og fortolkes. For mere viden, seunder relaterede filer.

Relaterede filer

Fra Det Kriminalpræventive Råd

Relaterede links

En gratis inspirationsbog til skolernes lærere, pædagoger og ledere samt lærer- og pædagogstuderende fra Det Kriminalpræventive Råd.
Her finder du en introduktion til Center for Konfliktløsnings konfliktsyn, vores værdier og grundantagelser og nogle grundmodeller til konfliktforståelse.
Fra arbejdsmiljoweb.dk
Fra arbejdsmiljoweb.dk
12 små film og nogle billedforløb, der giver både elever og lærere nogle gode råd til bedre konfliktløsning i klasseværelset. Se nogle realistiske situationer og afprøv valgmuligheder