Konsortiet bag materialerne

Pluss, LSP, CeFU med YouGlobe og DUF som underleverandører har i forbindelse med den nationale kampagne "Demokrati under udvikling" udviklet en række inspirationsmaterialer til undervisere på tværs af uddannelsesområder.

Nedenfor finder du en beskrivelse af parterne bag materialet. 

Pluss

Pluss er en rådgivningsvirksomhed, der er centralt placeret på uddannelsesområdet og arbejder med alle dele af sektoren. For ministerier og organisationer gennemfører Pluss strategiske analyser som grundlag for politikudvikling og sektorstrategier samt gennemfører konkrete projekter fx om udvikling af materialer til dialogkorps og undervisere. På institutionsniveau bistår Pluss skoler og institutioner med strategiudvikling, bestyrelses- og ledelsesudvikling, klasserumsledelse mm. www.pluss.dk

LSP

LSP (Laboratorium for forskningsbaseret skoleledelse og pædagogisk praksis) er et forskningslaboratorium under Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. LSP har specialiseret sig i forskningsbaseret udvikling af læringsmiljøet i skoler og dagtilbud i samarbejde med praksisaktører, ofte i kommuneomfattende projekter. http://laeringsledelse.dk/

CeFU

CeFU (Center for Ungdomsforskning) er en del af Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, Campus København. CeFUs livsnerve er kontakten til verden uden for universitetet. Forskningen sker i tæt samarbejde med medlemmer af CeFU, med organisationer, ministerier og andre enheder med kontakt til unge. Samtidig er CeFU et forskningscenter på et universitet med høje standarder for den viden, der produceres. www.cefu.dk

YouGlobe

YouGlobe Foreningen YouGlobe udvikler gratis undervisningsmaterialer og dialogmøder til grundskoler og ungdomsuddannelser – om digital dannelse, mobning, social innovation, demokrati og medborgerskab mm. Målet er at klæde børn og unge på til at tage aktiv del i deres nære omgivelser og samfundet som helhed og give dem mod på at påvirke de fællesskaber, de indgår i, på en positiv måde. www.youglobe.dk

DUF

DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) er en service- og interesseorganisation for 72 landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer. DUF's medlemmer spænder vidt fra studenterorganisationer over religiøse foreninger, spejderne, miljøorganisationer, udviklingsorganisationer og de politiske ungdomsorganisationer. DUF repræsenterer omkring 6.000 lokalforeninger med i alt 600.000 medlemmer og 100.000 frivillige. Med kerneværdierne deltagelse, dialog, frivillighed og indflydelse, fremmer DUF unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. www.duf.dk