Korte film til dansk på social- og sundhedsuddannelserne

Læsevejledere Inge Hass Norlyk og Lisbeth Bjerrum Jensen har samlet korte film til brug i Dansk og Dansk som andetsprog på social- og sundhedsuddannelserne. Filmene er gode til forståelse af emner som fx grammatik og udtale.

Grammatik

Bedre dansk

En række film, som hører under Bedredansk.dk. Her er videogennemgange af de hyppigste skriftlige fejl i dansk, og indeholder en lang række interaktive grammatikøvelser, som hjælper dig til at skrive et bedre dansk. Bedredansk.dk udgives af forlaget Student Media

Hans og sin (2:38 min.) 

Komma (Flere små videoer, 0:30 – 5:00 min.)

Ligge/lægge, sidde/sætte (7:59 min.) 

Nutids-r (4:17min.)

Synes/syntes, mener/mente, lykkes/lykkedes (6:05 min.)

 

Grammatikkursus: "Grammatik for dummies"

Grammatik for dummies (5-12 min)

Videoerne er udarbejdet af studieskolen i samarbejde med Sproget.dk og er et grundkursus i grammatik med Thomas Skov. Der er seks videoer om ordklasser, subjekt, verballed, objekt, ordforråd og udtale. 

Studieteknik

Faglig læsning (5:07 min.)

Kort film om fag- og studielæsning: Bliv bedre til at koncentrere sig, huske og forstå. Filmen er lavet af UddannelseshusetTV.

 

Udtale 

Dansk udtale (1-4 min.)

En række videoer fra Dansk udtale, et udtalekursus på Youtube.

Videoerne henvender sig til tosprogede og tager fat i emner om udtale af det danske sprog, fx modalverber, talord eller det bløde -d.