Kreuz und quer durch Deutschland

Forsknings-informeret

Undervisningsforløbet Kreuz und quer durch Deutschland beskriver læringsmålstyret undervisning i faget tysk i 5. og 6. klasse, hvor der arbejdes med kompetenceområderne mundtlig kommunikation samt kultur og samfund.

Formål

Tyskland med Bundeslaender

Undervisningsforløbet Kreuz und quer durch Deutschland beskriver læringsmålstyret undervisning i faget tysk i 5. og 6. klasse, hvor der arbejdes med kompetenceområderne mundtlig kommunikation samt kultur og samfund. I forløbet er der fokus på Tysklands Bundesländer og hovedbyer. Eleverne skal gennem bevægelse, billeder og lyd på opdagelse i Tysklands geografi. Eleverne skal overordnet kunne sammenligne eksempler på kultur i deres eget land og i tysksprogede områder.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Fakta

Klassetrin: 5. /6.klasse

Kompetenceområder: Mundtlig kommunikation og Kultur og samfund

Antal lektioner: 5 lektioner á 45 minutter

Nedenfor beskrives planlægning, gennemførelse og evaluering af et undervisningsfor­løb ud fra læringsmålstyret under­visning. Undervisningsforløbet er opbygget efter den didaktiske ramme for læringsmålstyret undervisning og er udarbejdet af et konsortium bestående af UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut for Pædagogik og Læring (DPU), Aarhus Universitet, i samarbejde med Undervisningsministeriet. Du kan læse mere i vejledningen om læringsmålstyret undervisning i folkeskolen (se relaterede filer i menuen til højre).

Planlægningsfasen (4)

 

1. Planlægning

hænder, hovede, tandhjul
I denne fase udvælges Fælles Mål i forhold til, hvad der er det nye, eleverne skal kunne og vide efter forløbet.

2. Undervisningsaktiviteter

Elever arbejder sammen
Der sættes i forløbet fokus på elevernes tilegnelse af viden om Tysklands geografi med fokus på Bundesländer og hovedbyer primært ud fra fælles aktiviteter og siden formidlingsopgaver i forlængelse deraf.

3. Tegn på læring

Tankebobler og tegn, der illustrerer tegn på læring
Tegn på læring tydeliggør elevernes opnåede læring i forhold til det nye, de skal lære, og niveauet for elevernes målopfyldelse.

4. Vurdering af elevforudsætninger

Udråbstegn
Det forudsættes, at læringsmiljøet indgyder eleverne mod til at mobilisere eventuel viden om Tysklands geografi og anvende det i deres fortsatte læring.

Vis alle Vis færre

Gennemførelsesfasen (6)

Gennemførelse

Urskive med tekst
Gennemførelsesfasen indeholder en lektionsplan, der viser sammenhæng mellem læringsmål og undervisningsaktiviteter. Læringsmålene og tegn på læring gøres tydelige og forståelige for eleverne.

Lektion 1

Motorvejsskilt Tyskland
Lektionsdelt beskrivelse af undervisningsforløbet.

Lektion 2

Bayerske symboler
Lektionsdelt beskrivelse af undervisningsforløbet.

Lektion 3

Vejskilt ved grænsen til Tyskland
Lektionsdelt beskrivelse af undervisningsforløbet.

Lektion 4

Flag Bundesländer
Lektionsdelt beskrivelse af undervisningsforløbet.

Lektion 5

Frimærke med tysklandskort med Berlin og flag
Lektionsdelt beskrivelse af undervisningsforløbet.

Vis alle Vis færre

Evalueringsfasen (1)

Evaluering

Evaluering smileys
Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren.

Baggrundsviden (1)

Baggrundsviden

Viden symboliseret
Eleverne vil efter forløbet have et afsæt for senere at dykke dybere ned i de kulturelle karakteristika, de forskelle og varianter, der er i Tyskland og i andre tysktalende lande.

Forenklede Fælles Mål

Tysk
5. - 7. klasse
Mundtlig kommunikation (obligatorisk)
Lytning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan forstå enkle ord, udtryk og budskaber ud fra situation, gestik og mimik (vejledende mål)
Eleven har viden om det tyske sprogs nære sproglige slægtskab med dansk (vejledende mål)
Sprogligt fokus (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan efterligne og gentage tyske ord og udtryk (vejledende mål)
Eleven har viden om ligheder og forskelle mellem dansk og tysk udtale (vejledende mål)
Kultur og samfund (obligatorisk)
Kulturforståelse (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan placere tysktalende lande på et verdenskort (vejledende mål)
Eleven har viden om tysktalende landes geografi (vejledende mål)