Kropsidealer har mange negative konsekvenser

Et negativt syn på egen krop påvirker særligt kvinders selvtillid på jobbet, i skolen og i intime relationer. Det kan give udslag i spiseforstyrrelser, identitetsproblemer eller lavt selvværd, ligesom karrieren og livsindkomsten statistisk set også påvirkes negativt.

Forslag til undervisningen

Tynd kvinde måler talje med målebånd

Det er vanskeligt at uddrage en simpel kausalitet her som siger, at nutidens kropsidealer er skyld i samtlige negative resultater, som materialerne i højre bjælke dokumenterer på forskellig vis. Her er casestories og statistikker, som viser alt lige fra spiseforstyrrelser over problemer på arbejdsmarkedet til træningsafhængighed.

Undervisningen kan derfor med fordel byde ind med sociologiske inputs fra fx Giddens, Ziehe eller lignende, som kan belyse problematikken i et større perspektiv.

Materialerne lægger generelt op til at snakke om identitetsskabelse, fx social identitetsteori (Tajfel), men fx også om imitation (Bandura), eller om skam og selvværdsproblematikker.

Nutidens kropsidealer kan med fordel sammenlignes med tidligere for at give det historiske, kulturelle perspektiv til undervisningen, hvilket denne relaterede side på EMU bl.a. beskæftiger sig med.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede moduler

Relaterede links

Sociolog Mai Heide Ottesen argumenterer for at de sociale medier lægger et yderligere pres på de unge og at dette kan forklare stigningen af piger, der går til psykolog. Eksponering og kravet om perfektion er en del af problemet.
Med udgangspunkt i store mængder empirisk materiale præsenteres her nogle skræmmede resultater: Bl.a. at et dårligt forhold til egen krop er relateret til dårligere karakterer og forventninger til egen karriere. Der introduceres også til kropsdysmorfi, hvor man er ekstremt optaget af eget udseende kombineret med et forvrænget billede af, hvordan man bør se ud.
Denne korte artikel fra DR kan fx bruges som bilag i et eksamenssæt. Den medtager citater fra rådgivere fra Børnetelefonen (kvalitativ data) og kommentarer fra Christian Graugaard, professor i sexologi ved Aalborg Universitet.
Den engelske tv-vært og blogger Cherry Healey kontakter kvinder i alle aldre og i mange forskellige former for at finde ud af, hvad det er, der gør en kvinde smuk. Programmet er sendt i Dags Dato d. 04/01 2012 og tager ca. 50 minutter.
Bubber møder en fotomodel, der har sultet sig selv, en anorektiker, der har været tæt på at dø, og en fitnesspige, der bruger al sin tid på streng diæt og træning.
Center for Ungdomsforskning (CEFU) udkom i 2010 med en stor rapport om unges mistrivsel. Et helt kapitel er sat af til at beskæftige sig med krop og ydre. Her er statistikker nok til flere forløb, hvis man er grådig, men alt er sorteret ganske nydeligt og overskueligt.
Artiklen præsenterer udvalgte resultater fra Center for Ungdomsforsknings undersøgelse og kommenterer på det.
Gymnasieelev beskriver her, hvordan hendes kropssyn og frimodighed ændredes på bare en idrætstime i 1G.